Aktualności

Obowiązek informacyjny

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną, osoby wchodzące na teren szkoły powinny wypełnić oświadczenie dotyczące stanu zdrowia oraz uwzględniające dane do kontaktu.

W załączeniu: klauzula informacyjna dotycząca obowiązku.

Komunikat – nauczanie hybrydowe

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkól im. Adama Mickiewicza w Mrozach

W związku z decyzją Rady Ministrów z dnia 15.10.2020  informuję, że od poniedziałku, 19 października br. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Mrozach przechodzą na system mieszany (hybrydowy). Zajęcia stacjonarne i zdalne będą prowadzone w systemie zmiennym – tygodniowym.

Zajęcia stacjonarne (na terenie szkoły) będą prowadzone w terminie 19-23.10 br. dla klas: 1a, 1b, 3a, 3b.

Zajęcia w trybie zdalnym w terminie 19-23.10 br. będą odbywały się dla klas: 2aN, 2bN, 2aS, 2bS.

W następnym tygodniu tj. 26–30.10 nastąpi zamiana klas uczących się w powyższych trybach. Uczniowie po odbyciu nauczania w trybie stacjonarnym przejdą na nauczanie zdalne, natomiast po nauczaniu zdalnym powrócą do nauki w trybie stacjonarnym.

Uczniowie, którzy nie posiadają sprzętu mogą wypożyczyć laptopa ze szkoły. Ci którzy mają problemy z internetem (zasięg, limity) są zobowiązani do przyjścia do szkoły i uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela na terenie szkoły.

Wszystkie zajęcia będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem lekcji i trwać będą od 30 do 45 minut. Przerwy między lekcjami będą skorelowane z przerwami w nauczaniu stacjonarnym i trwać będą odpowiednio 10 minut, a długa przerwa 20 minut.

Obowiązkiem wszystkich uczniów jest uczestniczenie w zajęciach stacjonarnych lub zdalnych.

Dyrektor szkoły
Marianna Bogusz

Październik – miesiącem BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych nasza biblioteka zaprasza do akcji organizowanych na terenie szkoły:

  1. Konkurs fotograficzny Z książką Ci do twarzy!
  2. Podaruj książkę bibliotece szkolnej – zachęcamy do przynoszenia książek w darze dla biblioteki
  3. NOC BIBLIOTEK – 09 października
  4. Jesienne drzewo poleceń – przyjdź i przypnij swój listek z tytułem książki, którą polecasz do przeczytania!

Dla wszystkich uczniów biorących udział w akcjach przewidziana jest nagroda w postaci dodatkowych punktów z zachowania oraz niespodzianka.

Zapraszamy do zabawy!

Samorząd Szkoły Podstawowej

W zeszłym tygodniu odbyły się wybory opiekuna oraz członków Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej.

Opiekunem została p. Agnieszka Ostrowska, a zastępcą – p.Klaudia Choinka.
Spośród kandydatów uczniowie wybrali następująco:
Mateusz Kotuniak, kl.8a – przewodniczący
Julia Trocewicz, kl. 8b – zastępca przewodniczącego
Sara Siwiec, kl. 7i – skarbnik
Członkowie samorządu:
Ewelina Kaczmarek, Antonina Jagodzińska, Oliwia Żyśkiewicz, Oliwia Sekular, Wiktoria Rodziewicz, Wiktoria Tarasiuk, Amelia Wasińska, Natalia Bizowska, Patrycja Cabaj.

Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!

Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków, obchodzony 26 września, jest dniem, którego cel to promowanie nauki języków w Europie. Europejski Dzień Języków został ustanowiony z inicjatywy Rady Europy w 2001 roku w Strasburgu. Dlaczego obchodzimy Europejski Dzień Języków?
1. Aby ukazać znaczenie nauki języków w celu szerzenia wielojęzyczności oraz porozumienia międzykulturowego.
2. Aby promować różnorodność językową i kulturową Europy.
3. Aby propagować uczenie się przez całe życie, zarówno w szkole jak i poza nią.
Czy wiesz że:
1. Na świecie istnieje od 6000 do 7000 języków spośród których 225 to rdzenne języki europejskie.
2. Większość języków świata używanych jest w Azji i Afryce.
3. Przynajmniej połowa populacji na świecie jest dwujęzyczna lub wielojęzyczna co oznacza, że posługuje się dwoma lub więcej językami.
4. Dwujęzyczność wspomaga proces myślenia i sprawia, że uczenie się kolejnych języków jest łatwiejsze.
W tym roku również nasza szkoła włączyła się w obchody  Europejskiego Dnia Języków. Zostały przygotowane gazetki tematyczne,  plakaty, promujące  uczenie się języków. Wszystkich zachęcamy do zapoznania się

🙂 Nauczyciele języków obcych.

Dni wolne

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Dyrektora szkoły o wykazie dni wolnych w roku szkolnym 2020/2021.
Zarządzenie nr 2/2020/2021

Wycieczka Centrum Nauki Kopernik

23 września w ramach projektu „Bieg po kompetencje w Gminie Mrozy” uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 pojadą na wycieczkę do Warszawy Do Centrum Nauki Kopernik . W programie:
WYJAZD: 7:00
9:00-12:15 – czas na zwiedzanie wystaw stałych i czasowych
PLANETARIUM: 12:30 – 13:00 – seans „ASTRONAUTA”
13:00-14:00 – czas na zwiedzanie wystaw stałych i czasowych
OBIAD: 14:15 – Bistro Wiem na terenie CNK

Projekt „Bieg po kompetencje w Gminie Mrozy”

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Bieg po kompetencje w Gminie Mrozy” serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach z robotyki.  
Warsztaty będą prowadzone przez studentów politechniki warszawskiej w ilości 30 godzin z  każdą grupę. Zajęcia będą odbywały się  w soboty w 2  grupach w godzinach:
1)  9.00- 12.45 – jedna grupa,
2)  13.00-16.45 – druga grupa.

Warsztaty są skierowane do uczniów klas siódmych i ósmych . Wszystkich chętnych prosimy o zapisy u wychowawców klas lub w sekretariacie szkoły.
http://zespolszkol.mrozy.pl/wp-content/uploads/2020/09/Prezentacja-robotyka-wyslana.pdf

Komunikat

12 września 2020r. w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach o godz. 14.00 odbędzie się poprawkowy egzamin maturalny.
Absolwenci przystępujący do poprawki z matematyki lub języka polskiego będą pisać egzamin w sali nr 29 ( II piętro) .
Absolwenci przystępujący do poprawki z języka angielskiego będą pisać egzamin w sali nr 28
( II piętro).
Wszyscy przystępujący do poprawkowej matury proszeni są o przybycie do szkoły na godz. 13.45

Kiermasz podręczników

W poniedziałek 7 września, na długiej przerwie odbędzie się kiermasz używanych podręczników dla uczniów liceum. Zapraszamy na hol główny.