Aktualności

Komunikat Dyrektora ws konsultacji dla uczniów

Od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klas VIII i absolwentom klas maturalnych uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje odbywają się indywidualnych lub są organizowane w małych grupach.
Dotychczasowe konsultacje były skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę.
Obecnie  tj. od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas  będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Szkoła organizuje konsultacje po to,  by uczniowie  mieli  możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.
Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów.

Prosimy zapoznać się z harmonogramami:

Harmonogram konsultacji
http://zespolszkol.mrozy.pl/wp-content/uploads/2020/05/Harmonogram_konsultacje_01_06-2.doc

Konsultacje Szkoła Podstawowa
http://zespolszkol.mrozy.pl/wp-content/uploads/2020/06/Konsultacje_SP__3___1_-3.doc

Konsultacje maturzyści
http://zespolszkol.mrozy.pl/wp-content/uploads/2020/06/Konsultacje_maturzyści-2.doc

Konsultacje rewalidacja
http://zespolszkol.mrozy.pl/wp-content/uploads/2020/06/rewalidacja_harmonogram-1.doc

Nowe procedury dotyczące działania szkoły

W związku ze zniesieniem kolejnych obostrzeń i zmieniającą się sytuacją w kraju zostały wprowadzone nowe procedury w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach.

Specjalna procedura bezpieczeństwa obowiązuje od 18 maja. Zapraszamy do zapoznania się z linkiem poniżej.
http://zespolszkol.mrozy.pl/wp-content/uploads/2020/05/Procedura_2020_korona_rewalidacja-.pdf

Organizacja zajęć specjalistycznych i konsultacje dla uczniów

Informujemy, że termin ograniczenia funkcjonowania szkoły został przedłużony do 7 czerwca 2020r.  
W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r  realizowane będą  zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Ponadto w związku z opublikowanym komunikatem MEN dotyczącym kolejnych etapów stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół zawiadamiamy, iż:
1)Od 18 maja dopuszcza się za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bezpośrednie prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju ucznia na terenie szkoły  z zachowaniem bezpiecznych warunków ich realizacji.
2)Od 25 maja zorganizowane zostaną konsultacje z przedmiotów zdawanych na egzaminie dla uczniów klas ósmych i absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego.
3)Od 1 czerwca 2020r. uczniowie wszystkich klas będą mogli skorzystać z konsultacji ze  wszystkich przedmiotów, na terenie szkoły.
Uczniom zapewniona zostanie także możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Dzisiaj poznaliśmy terminy egzaminów zewnętrznych i dalszej przerwy w nauce stacjonarnej. Do 24 maja nadal pozostają zamknięte szkoły i przedszkola.

Na 8 czerwca został przełożony egzamin maturalny, a ósmoklasisty ma się odbyć 16 czerwca.
Ważna informacja dla tegorocznych maturzystów – w tym roku nie ma egzaminów ustnych!

Szczegółowy harmonogram egzaminów pod linkiem:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdf

Zdalne nauczanie przedłużone

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PRZEDŁUŻONE DO 26 KWIETNIA BR.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 9 KWIETNIA 2020 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642

Komunikat Dyrektora Szkoły

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 zawiesza się zajęcia w Zespole Szkół im. Adama do 10 kwietnia 2020r.

W okresie od 25.03.2020 do 10 .04.2020 zadania szkoły są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.