Logowanie do e-Dziennika

Uwaga!

synergia

Nasza Szkoła wdrożyła najnowsze rozwiązanie LIBRUS Synergia, które zastąpiło funkcjonujący do tej pory system e-Dziennik.

Aby zalogować się do nowego rozwiązania (dostępnego pod adresem https://synergia.librus.pl), należy użyć tego samego loginu oraz hasła, co przy logowaniu do e-Dziennika.

Przy kolejnym logowaniu rekomendujemy otwieranie bezpośrednio strony https://synergia.librus.pl i/lub jej zapisanie do „ulubionych”.