Projekty gimnazjalne

Miniony tydzień w naszej szkole upłynął pod hasłem projektów edukacyjnych. We wrześniu każdy uczeń drugiej klasy wybrał sobie odpowiadający mu temat projektu, a teraz miał okazję zaprezentować efekty swojej pracy wykonane metodą projektów. Metyodą, która polega na podjęciu przez grupy uczniowskie opracowania, zaplanowania i zaprojektowania, a następnie realizacji i wykonania danego projektu. Jej zalety polegają na organizowaniu samodzielnej pracy uczniów w obmyślaniu projektu i jego realizacji, a jednocześnie zespołowości.
Tematyka była różnorodna: poprzez muzykę, sport aż do barwniów spożywczych, oczyszczania ścieków, fauny i flory otaczającej nas przyrody czy też historii Żydów w naszej okolicy. Zapraszam do fotogalerii.