RUSZA REKRUTACJA

Rusza rekrutacja 2015/2016.

 W naszym gimnazjum przygotowalismy w ofercie trzy klasy – ogólną, integracyjną i oddział sportowy. W każdej klasie obowiązkowo uczyć sie będziecie języka angielskiego, drugi do wyboru rosyjski lub niemiecki.

 W LO proponujemy cztery klasy. Tradycyjnie już mundurową (Bp), humanistyczno-dziennikarską, oddział sportowy i po raz pierwszy klasę dwujęzyczną. Językiem wykładowym będzie język angielski, a przedmioty wykładane w tym języku to matematyka i informatyka.

Atuty naszej szkoły to:

 • – wszystkie zajęcia rozpoczynają się w godzinach przedpołudniowych – nauka na jedną zmianę
 • – języki obce prowadzone są w systemie międzyoddziałowych grup językowych
 • – ostateczne profilowanie po klasie pierwszej
 • – szeroka oferta przedmiotów uzupełniających
 • – dziennik elektroniczny zapewniający bieżący dostęp do informacji
 • – prowadzimy klasy patronackie – z innowacjami pedagogicznymi
 • – organizujemy dla wszystkich klas pierwszych warsztaty psychologiczne z udziałem pedagoga, socjoterapeuty
 • – organizujemy wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych
 • – nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych
 • – prowadzimy zajęcia dodatkowe dla maturzystów, przygotowujące do matury
 • – szkoła monitorowana poprzez szereg kamer
 • – na terenie całej szkoły można korzystać z Internetu bezprzewodowego