Nowość – Klasa policyjna w naszej szkole

Od września 2016r planujemy uruchomić

KLASĘ POLICYJNĄ

Jeśli jesteś zainteresowany służbą w Policji, wiążesz swoją przyszłość z pracą w tych służbach mundurowych, oferujemy Ci możliwość podjęcia nauki w klasie z Edukacją Policyjną pod patronatem Komendanta Głównego Policji. W ramach realizowanych modułów będziesz mógł przećwiczyć rozmowę kwalifikacyjną, jaką odbywają kandydaci do służby w Policji, a w procesie rekrutacji otrzymasz dodatkowo 2 punkty, ponieważ będziesz absolwentem klasy z innowacją pedagogiczną.

Przygotujemy Cię do testu sprawności fizycznej, abyś pomyślnie mógł przejść przez tor przeszkód. Po zakończeniu edukacji będziesz przygotowany do podjęcia studiów lub pracy w służbach mundurowych.

Proponujemy:

  • – realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym: geografia, WoS, język angielski;
  • – do wyboru przez kandydata język rosyjski lub niemiecki;
  • – zajęcia dodatkowe w ramach innowacji pedagogicznej: elementy samoobrony, pierwszej pomocy; zajęcia na strzelnicy;
  • – zajęcia warsztatowe prowadzone przez przedstawicieli policji;
  • – udział w spartakiadach klas mundurowych;
  • – reprezentowanie szkoły w uroczystościach państwowych i lokalnych.

ROZSZERZENIA: geografia, wos, język angielski.

Konkurs informatyczny InfoSukces

Już po raz trzeci uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogli wziąć udział w ogólnopolskim konkursie informatycznym organizowanym przez Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej przy ul. Stefanowskiego 18/22.

Zadanie I etapu: „Jak to działa?” W ramach tego zadania należało wykonać prezentację lub grę w Scratchu wyjaśniającą zasady działania urządzenia technicznego (najlepiej elektrycznego, energetycznego).  Z naszego gimnazjum do 10 stycznia 2016r. prace konkursowe pod kierunkiem p. Katarzyny Branickiej-Karczmarczyk wykonali: Patryk Kozłowski, Radosław Kaczorek, Kamil Zawadzki i jedyna dziewczyna Urszula Sujak.

W tym roku nadesłano rekordową liczbę prac ponad 200. Tym bardziej jest nam miło poinformować, że 15 kwietnia w Łodzi o sukces w kolejnym etapie konkursu „Infosukces” będzie walczyć nasza gimnazjalistka Urszula Sujak.

Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki.

Sponsorzy:

Nasi uczniowie w Siennicy

7 kwietnia w Siennicy odbył się Międzygminny Konkurs Matematyczny XYZ dla klas pierwszych. Nasze gimnazjum reprezentowali uczniowie klasy 1b: Bartosz Bajera, Eliza Brzozowska i Arkadiusz Sobkowicz pod opieką pani Katarzyny Branickiej-Karczmarczyk.

Do konkursu przystąpiło 34 uczniów gimnazjum z następujących szkół: Latowicz, Huta Mińska, Kołbiel, Mrozy, Cegłów, Żaków oraz Siennica. Uczniowie zmagali się z zadaniami konkursowymi pod czujnym okiem opiekunów. Prace konkursowe uczniów sprawdziła i oceniła komisja złożona z nauczycieli matematyki.

Arkadiusz Sobkowicz zajął II miejsce. Gratulujemy!

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali cenne nagrody ufundowane przez wójta Gminy Siennica – pana Grzegorza Zielińskiego, właściciela firmy ELITMAT – pana Dariusza Kulmę oraz przedstawiciela firmy UBEZPIECZENIA – pana Marcina Kołodziejczyka.

[ngg src=”galleries” ids=”53″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

VIII Komin w siedzibie Nask w Warszawie

Nasi gimnazjaliści już po raz ósmy spotkali się w siedzibie NASK w Warszawie na Kominie, czyli Kongresie Młodych Internautów. Reprezentowali nas uczniowie: Sara Wojciechowska z klasy 3B, Urszula Sujak, Patryk Kozłowski i Liliana Policińska z 3A. Byli to uczniowie tzw. „lekkiego pióra”, gdyż tym razem zajęli się projektowaniem haseł promujących bezpieczeństwo w Internecie. Jak wyglądało spotkanie można obejrzeć na stronie safeinternet.pl

Żyj mądrze i zdrowo

W czwartek, 21 kwietnia 2016r w Zespole Szkół w Mrozach odbędzie się konkurs „Żyj mądrze i zdrowo”. Przeznaczony jest dla uczniów klas III Gimnazjum. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem

1 Kwietnia w Naszej Szkole

Prima Aprilis to dzień żartów i zabawnych sytuacji.

Wspólnota szkolna: Opiekun Samorządu Szkolnego – p. Mariola Bieńkowska, Sekretarz szkoły – p. Magdalena Malesa i młodzież przebrała się w ten dzień w różne postaci. Kto kim był pokazują zdjęcia. Wszyscy wyglądali świetnie i jedno jest pewne, że młodość, energia i kreatywność to ich motto życiowe.

[ngg src=”galleries” ids=”52″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

Uwaga, nowość!!!

Od 1 września 2016r.
zapraszamy do kształcenia
w oddziale wielozawodowym
w naszej szkole

Kształcenie we wszystkich zawodach!

Nauka w szkole wielozawodowej trwa 3 lata.

W Zespole Szkół Publicznych im. Adama Mickiewicza w Mrozach od 1 września 2016r. po raz pierwszy otwieramy klasę wielozawodową  w ramach Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W klasie wielozawodowej  kształcić się  będą  uczniowie  w różnych zawodach,  potrzebnych na rynku pracy. Cykl kształcenia w tej  klasie będzie trwał  3 lata.  Warunkiem przyjęcia do szkoły jest znalezienie miejsca praktycznej nauki w danym zawodzie samodzielnie lub za pośrednictwem szkoły w ramach współpracy  z Powiatowym  Cechem Rzemiosł Różnych  w Mińsku Mazowieckim.

Uczniowie tej klasy będą zdobywać  wiedzę z przedmiotów ogólnokształcącychw ramach zajęć lekcyjnych organizowanych na terenie Zespołu Szkół w Mrozach. Wiedzę z zakresu przedmiotów zawodowych (zgodnie z wybranym kierunkiem) uczniowie będą  zdobywać  na kursach zawodowych organizowanych w każdej klasie przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim. Kursy będą organizowane na terenie CKZiU w ciągu 4 tygodni w każdym roku szkolnym przez okres  3 lat.W klasie wielozawodowej uczniowie będą mogli  się kształcić w poszczególnych zawodach: blacharz samochodowy, lakiernik, mechanik samochodowy, betoniarz zbrojarz, piekarz, kucharz, cukiernik, sprzedawca, elektryk, murarz–tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych,  zegarmistrz, fryzjer  i innych wg klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEN.

Praktyczna nauka zawodu będzie odbywa się w zakładach pracy, na podstawie indywidualnych umów.

Nauka zawodu zakończy się zewnętrznym państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w wyniku którego,  uczeń zdobędzie  świadectwo czeladnicze lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Każdy uczeń zobligowany będzie  do zaliczenia właściwego dla jego zawodu kursu.

Uczeń, który pomyślnie ukończy ZSZ może również podnosić swoje kwalifikacje zawodowe kontynuując naukę w Technikum lub w Uzu­pełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych, kończącym się egzaminem dojrzałości. Uzyskanie świadectwa maturalnego otworzy przed młodzieżą szansę starania się o przyjęcie na wyższe uczelnie wszystkich kierunków.


Zobacz nasze propozycje klas LO