Podsumowanie

W ostatni dzień przed zimową przerwą odbył się apel podsumowujący osiągnięcia uzyskane w pierwszym półroczu roku szkolnego. Najpierw głos zabrał dzielnicowy z komisariatu w Mrozach, który przestrzegał o zasadach zachowania bezpieczeństwa w czasie ferii.

Po przeanalizowaniu wyników poszczególnych klas przez dyrekcję przyszedł czas na wręczenie dyplomów dla uczniów z najwyższą średnia oraz za 100% frekwencję a także awansów dla klas mundurowych na wyższe stopnie.