Komunikat Dyrektora Szkoły

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 zawiesza się zajęcia w Zespole Szkół im. Adama do 10 kwietnia 2020r.

W okresie od 25.03.2020 do 10 .04.2020 zadania szkoły są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Jak radzić sobie z lękiem i jak mówić dziecku o epidemii?

Obecnie znajdujemy się w sytuacji wyjątkowej. Nie tylko nagle tracimy poczucie bezpieczeństwa, ale też musimy szybko zaadaptować się do stałej niepewności. A ponieważ nie mamy żadnych wzorców związanych z radzeniem sobie z tzw. zarazą, scenariusze lękowe, jakie nam się uruchamiają, odnoszą się do tego, co znamy głównie z filmów katastroficznych. Pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, to przyjąć, że mamy właśnie do czynienia z sytuacją wyjątkową, ale też nie jesteśmy w stanie nie czuć lęku, nie mieć wątpliwości czy nie panikować. Uświadomienie sobie, tego że mamy prawo tak odczuwać i że jest to coś normalnego jest w obecnej sytuacji bardzo ważne.Jak rozproszyć negatywne myśli?W czasach kryzysu stare sposoby nie działają, a nowe jeszcze nie zostały wypracowane, w związku z tym wszelkie próby ich wypracowania powinny być akceptowane. Pewnym sposobem poradzenia sobie z tym stanem jest podejmowanie działań związanych z poszukiwaniem wsparcia, czyli najczęściej możliwości wygadania się przed bliskimi czy znajomymi. Niektórzy odwołują się do strategii związanych z duchowością: do modlitwy czy medytacji. Inni wolą oddać się jakiejś formie rozrywki np. sport bądź czytanie książek, oglądanie seriali. Ważne, aby w naszym życiu nadal była rutyna, coś co jest stałego, do czego możemy się odnieść, aby mieć poczucie sprawstwa. Podejmujmy wszelkie działania, które pomogą nam zapanować nad sobą.Można wyznaczyć sobie też godziny, w których szukam informacji na temat sytuacji w Polsce i na świecie, żeby nie być podłączonym bez przerwy do strumienia informacji. Można też stosować różne techniki wyobrażeniowe związane ze zmianą naszego funkcjonowania: czyli jeśli myślę z paniką o tym, że przez następne tygodnie czy miesiące będę musiał siedzieć w domu, to dobrze sobie wyobrazić, co będę w tym czasie robił: posprzątam mieszkanie, zacznę gotować obiady, na co nie miałem czasu wcześniej, odrobię zaległości lekturowe, pobawię się z dziećmi. Szukajmy pozytywów. Jak pomóc dzieciom w przejściu przez ten czas?Dzieci przeżywają nie tyle sam fakt istnienia koronawirusa, bo ten dla nich, tak jak i dla nas, jest jednak dość abstrakcyjny, one reagują na panikę rodziców w postaci na przykład nakazywania im ciągłego mycia rąk czy zakazywania wychodzenia z domu. Dlatego zalecana jest tzw. postawa drużynowa, czyli mówienie, że sobie poradzimy. I że to jest normalne, że się boisz. Absolutnie nie można obśmiewać dziecięcych lęków ani mówić, że to nic poważnego, że to minie i że nic się nie stanie. Zamiast tego warto mówić, że trzeba mieć nadzieję, że wszystko będzie dobrze. I nie wykorzystywać obecnej sytuacji jako sposobu wychowawczego w stylu: jak nie będziesz słuchał mamy, to cię zje koronawirus.To, że dziecko przeczyta czy usłyszy, że dzieci roznoszą koronawirusa i zarażają babcie czy dziadków, to jedno. Ważna jest nasza reakcja. Nie chodzi o to, że dorosły ma udzielić naukowej i konkretnej odpowiedzi, on ma zająć się jego emocjami. Jeśli dziecko wraca do tego często, możemy chwilowo odwrócić jego uwagę np. jakąś zabawą, ale jeśli dalej będzie pytało, należy odwołać się do zasad, a konkretnie do tego, że dla bezpieczeństwa seniorów nie kontaktujemy się teraz z nimi. I dodać, że taką zasadę wprowadzili dorośli, bo jeszcze nie wiedzą, jak sobie z tym wirusem poradzić, ale na pewno sobie poradzą. Bo ludzie zawsze sobie jakoś radzą.

Pedagog szkolny Maria PrusińskaPsycholog szkolny Agnieszka Ostrowska

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Od 12 do 25 marca 2020r. szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Jest to decyzja MEN wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W czwartek i piątek tj. 12 i 1 3 marca br. w będą odbywać się zajęcia opiekuńcze. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy oraz będą przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu, które na bieżąco będą wysyłane poprzez dziennik elektroniczny.

Drodzy Rodzice zachęcajcie dzieci do uzupełnienia wiadomości i rozwijania kompetencji samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. MEN na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

Drodzy Uczniowie pamiętajcie o przestrzeganiu w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie.

Marianna Bogusz- dyrektor Zespołu Szkół w Mrozach

Pokaz historyczny grupy Hefaystos

Uczniowie Szkoły Podstawowej uczestniczyli w pokazie historycznym, który przybliżył im starożytną Grecję. Prowadzący opowiadał m.in. o: życiu w tamtych czasach, spuściźnie kulturowej antyku, mitologii, najsłynniejszych bitwach i greckich militariach oraz wpływach cywilizacji greckiej na dalsze dzieje europy. Młodzież słuchała z ciekawością oraz aktywnie uczestniczyła w pokazie.

Podsumowanie Tygodnia Języka Ojczystego

W pierwszy  tygodniu  marca zaakcentowaliśmy  nasz szacunek dla polszczyzny poprzez  obchody  Tygodnia Języka Ojczystego.  Codzienne w czasie długiej przerwy spotykaliśmy się, aby czytać  najpiękniejsze fragmenty polskiej literatury. Naszą wiedzę o języku polskim i literaturze sprawdzał  duch Mickiewicza  w asyście  uroczych świtezianek. Zaś  utalentowani plastycznie rysowali plakaty pod hasłem: Wyrazy z lamusa, ilustrując znaczenie wyrazów, które  po latach zapomnienia wracają do łask we współczesnej  polszczyźnie.
Klasy z zaangażowaniem  gromadziły punkty ze wszystkich konkurencji. Ostatecznie tytuł Miłośników polszczyzny zdobyły klasy: 3a LO  (z maksymalną liczbą  punktów 50), 8a SP  (48p)  i 7aS P (46).
     Podsumowanie wyników odbyło się  05 marca w czasie  długiej przerwy i zostało okraszone miłą atmosferą oraz staropolskim poczęstunkiem.  

Zalecenia odnośnie grypy

ZALECENIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

W związku z pojawiającymi się przypadkami zachorowań na grypę informujemy aby:

• W razie wystąpienia objawów grypopodobnych u któregoś z domowników zgłosić się z nim do lekarza rodzinnego.

• Chore dziecko pozostawić w domu i wezwać lekarza.

• Nie zabierać dziecka do ludzi, którzy są przeziębieni.

• Zadbać by dziecko miało zawsze przy sobie chusteczkę do nosa

• Nauczyć dziecko zakrywać nos i usta w trakcie kaszlu, kichania chusteczką lub rękawem powyżej łokcia.

• Poinformować dziecko by zużyte chusteczki wyrzucało do kosza.

• Wyróbić w dziecku odruch częstego mycia rąk.

• Spędzać z dzieckiem wolny czas aktywnie, najlepiej na świeżym powietrzu

• Zaszczepić siebie i swoich bliskich dostępnymi szczepionkami