Podsumowanie Tygodnia Języka Ojczystego

W pierwszy  tygodniu  marca zaakcentowaliśmy  nasz szacunek dla polszczyzny poprzez  obchody  Tygodnia Języka Ojczystego.  Codzienne w czasie długiej przerwy spotykaliśmy się, aby czytać  najpiękniejsze fragmenty polskiej literatury. Naszą wiedzę o języku polskim i literaturze sprawdzał  duch Mickiewicza  w asyście  uroczych świtezianek. Zaś  utalentowani plastycznie rysowali plakaty pod hasłem: Wyrazy z lamusa, ilustrując znaczenie wyrazów, które  po latach zapomnienia wracają do łask we współczesnej  polszczyźnie.
Klasy z zaangażowaniem  gromadziły punkty ze wszystkich konkurencji. Ostatecznie tytuł Miłośników polszczyzny zdobyły klasy: 3a LO  (z maksymalną liczbą  punktów 50), 8a SP  (48p)  i 7aS P (46).
     Podsumowanie wyników odbyło się  05 marca w czasie  długiej przerwy i zostało okraszone miłą atmosferą oraz staropolskim poczęstunkiem.