Komunikat Dyrektora ws konsultacji dla uczniów

Od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klas VIII i absolwentom klas maturalnych uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje odbywają się indywidualnych lub są organizowane w małych grupach.
Dotychczasowe konsultacje były skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę.
Obecnie  tj. od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas  będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Szkoła organizuje konsultacje po to,  by uczniowie  mieli  możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.
Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów.

Prosimy zapoznać się z harmonogramami:

Harmonogram konsultacji
http://zespolszkol.mrozy.pl/wp-content/uploads/2020/05/Harmonogram_konsultacje_01_06-2.doc

Konsultacje Szkoła Podstawowa
http://zespolszkol.mrozy.pl/wp-content/uploads/2020/06/Konsultacje_SP__3___1_-3.doc

Konsultacje maturzyści
http://zespolszkol.mrozy.pl/wp-content/uploads/2020/06/Konsultacje_maturzyści-2.doc

Konsultacje rewalidacja
http://zespolszkol.mrozy.pl/wp-content/uploads/2020/06/rewalidacja_harmonogram-1.doc