Jesteśmy wśród najlepszych!

Uczniowie klas I a i II a wojskowej znaleźli się w gronie 8 laureatów ogólnopolskiego konkursu IPN „Żołnierze w służbie historii” za pracę o por. Zygmuncie Jezierskim ps. „Orzeł” (wyniki ogłoszone 30 czerwca). Na konkurs nadesłano 57 prac. Zadania konkursowe były podzielone na 3 części: przygotowanie krótkiego (do 3 minut) filmu o wybranej postaci, biogram i opis miejsca pamięci oraz przeprowadzenie żywej lekcji historii. Nasi uczniowie zrobili m.in. wystawę w kościele parafialnym oraz przeprowadzili lekcję zdalną w aplikacji Teams.  Jury przyznało 8 tytułów laureata (bez wskazania miejsc) i 9 wyróżnień. Także uczniowie z klasy policyjnej II b zostali docenieni za pracę o Katyńczyku aspirancie Aleksandrze Rozbickim z Ładzynia w konkursie IPN „Policjanci w służbie historii”. Spośród nadesłanych 67 prac przyznano 9 tytułów laureatów i 9 wyróżnień. Jednym z wyróżnień uhonorowano drużynę z naszego liceum.  Największą jednak nagrodą jest rozbudzanie zainteresowania uczniów historią, zwłaszcza tą najbliższą.