Konsultacje dla uczniów

Informujemy, że na terenie szkoły do świąt tj: 22 grudnia odbywają się konsultacje dla uczniów klas maturalnych oraz klas ósmych według harmonogramu przekazanego uczniom przez nauczycieli.

Infosukces i Infologik

Zdalnie oraz stacjonarnie odbywają się zajęcia z projektów Centrum Mistrzostwa Informatycznego: algorytmiczny i projektowy. Uczniowie biorą również udział w VIII Konkursie Informatycznym „Infosukces”, w tym roku przebiegającym pod hasłem: „Covid-19”. W pierwszym etapie uczestnicy do 23 grudnia mają wykonać prezentację lub grę opisującą chorobę wywoływaną przez koronawirusa COVID-19 z uwzględnieniem wyników badań prowadzonych przez naukowców w celu ochrony zdrowia, a także faktów i mitów dotyczących tego zagadnienia. W całości on-line został przeprowadzony konkurs „Instalogik” polegający na rozwiązaniu kilkudziesięciu zadań z matematyki i informatyki. Uczestniczyły w nim uczennice Szkoły Podstawowej nr 2: Ludwika Igańska i Natalia Gniazdowska.

Konsultacje, projekty, konkursy

Pomimo wprowadzenia nauki zdalnej uczniowie w małych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach projektu „Bieg po kompetencje w Gminie Mrozy”. Odbywają się również konsultacje zdalne (przez aplikację Teams) oraz stacjonarne dla maturzystów i uczniów klas ósmych. Po wprowadzeniu zdalnego nauczania zostały przesunięte terminy konkursów przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Część odbyła się na terenie szkoły wcześniej, natomiast konkursy z chemii, biologii i geografii przeprowadzono w szkole w reżimie sanitarnym. Mimo obowiązku eliminacji zdalnych w Powiatowym Przeglądzie Patriotycznym GCK udało się odnieść sukces: w kategorii recytacji wśród uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII Wiktoria Rodziewicz zajęła I miejsce, Bartosz Kąca – miejsce II, a wyróżnienie trafiło od Amelii Wasińskiej. Opiekunem uczniów była p. Jagna Sekular.

Na potrzeby edukacji zdalnej

Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę
Kliknij, aby wrócić na stronę główną

W ramach Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego, realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1. „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1. „Edukacja Ogólna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach otrzymał oprogramowanie do prowadzenia zajęć z biologii człowieka, biologii roślin, biologii zwierząt oraz chemii, fizyki i astronomii, geologii, geometrii, paleontologii i kultury. Szkole zostały także przekazane komputery stacjonarne, laptopy, tablety, routery i karty sim. Nowy sprzęt umożliwia uczniom nieposiadającym odpowiednich warunków technicznych, uczestnictwo w zdalnych zajęciach lekcyjnych.
Ewelina Igańska

Wolontariat

W związku ze Światowym Dniem Wolontariatu zachęcamy Was do dzielenia się Waszymi dobrymi działaniami w Waszym środowisku. Może to właśnie Ty:
– pomagasz koledze w lekcjach
– działasz w harcerstwie, Caritas lub organizacji pomocowej
– opiekujesz się bezdomnymi zwierzętami
– robisz zakupy dla sąsiadki
– pomagasz starszej osobie w codziennym funkcjonowaniu
– dokarmiasz bezpańskie zwierzęta, ptaki
– wspierasz akcje pomocy w Twojej parafii lub miejscu zamieszkania
– podejmujesz inne działania (napisz jakie) na rzecz potrzebujących.
Uczniów klas VII i VIII zachęcamy do założenia Dzienniczka Pomagacza.

W związku z przypadającym 5 grudnia Światowym Dniem Wolontariusza zapraszamy Was do upamiętnienia tego święta przez przygotowanie prezentacji lub plakatu o idei bezinteresownej pomocy potrzebującym. Możecie wykonać je po 2 osoby (np. jedna osoba temat ogólnie, druga – konkretne działania. Plakat można przygotować w ten sposób, że jedna osoba wykona szkic, zrobi zdjęcie, a druga doda coś w Paintcie i obrobi graficznie). Prezentacja powinna mieć minimum 10 slajdów, a a nich:
– idea wolontariatu
– jak pomagają wolontariusze w praktyce
– jeśli ktoś wie, jak działa nasze Szkolne Koło Wolontariatu, to na podstawie zdjęć z Facebooka i strony szkoły może przedstawić krótko naszą działalność
– mogą być cytaty lub wiersze o pomaganiu
– i to, co sami uznacie za ważne.
Prace można przesyłać na adres: e.iganska@wp.pl, przez Librusa na konto moje lub Pani Pedagog oraz przez Teamsy.
Na prace czekamy do 5 grudnia.
Nagrodą będą dodatkowe oceny z religii i punkty ze sprawowania.

Pomagamy, jak możemy

Wprawdzie z powodu sytuacji epidemicznej działalność Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół w Mrozach jest mocno utrudniona, jednak realizujemy idee bezinteresownej pomocy w inny sposób. W e-dzienniku Librus propagowaliśmy akcje prowadzone przez parafię w Mrozach: pomoc pacjentom covidowym w Mińsku Mazowieckim oraz bożonarodzeniową zbiórkę „Caritas” w Mrozach. W związku z przypadającym 5 grudnia Światowym Dniem Wolontariatu uczniowie przygotowali prezentacje i plakaty propagujące ideę bezinteresownej pomocy potrzebującym. Zachęcaliśmy również młodzież do aktywnej pomocy i do dzielenia się pomysłami oraz świadectwami dobrych działań w środowisku. Uczniowie klas VII i VIII są zachęcani do założenia „Dzienniczka Pomagacza”, w którym można wpisywać działania pomocowe na rzecz ludzi i zwierząt. Na efekty przyjdzie jeszcze poczekać, ale już dziś należy wspomnieć o trzech uczniach klasy III liceum po innowacji pedagogicznej „Edukacja wojskowa”. Jako żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej Julia Igańska, Anna Polankiewicz i Piotr Antosiewicz pełnią służbę w warszawskich szpitalach oraz dostarczają paczki żywnościowe potrzebującym na terenie Warszawy.

Zmiany w kalendarzu

W związku ze zmianą przez Ministerstwo Edukacji Narodowej terminu ferii zimowych, w naszej szkole konieczna była zmiana terminów związanych z klasyfikacją i zakończeniem pierwszego półrocza roku szkolnego 2020/2021. Termin klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej został ustalony na dzień 25 stycznia 2021 roku, a zebranie z rodzicami podsumowujące pierwsze półrocze zaplanowano na 28 stycznia 2021 roku.