Zmiany w kalendarzu

W związku ze zmianą przez Ministerstwo Edukacji Narodowej terminu ferii zimowych, w naszej szkole konieczna była zmiana terminów związanych z klasyfikacją i zakończeniem pierwszego półrocza roku szkolnego 2020/2021. Termin klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej został ustalony na dzień 25 stycznia 2021 roku, a zebranie z rodzicami podsumowujące pierwsze półrocze zaplanowano na 28 stycznia 2021 roku.