Otwórzmy serca

Z okazji obchodzonego 5 grudnia Światowego Dnia Wolontariatu uczniowie z liceum i ze szkoły podstawowej przygotowali prezentacje i plakaty propagujące bezinteresowną pomoc ludziom i zwierzętom. Bardzo dziękujemy za wszystkie nadesłane prace. Zachęcamy Was do włączenia się w pomoc w Waszym środowisku. Uczniom z Mrozów przypominamy, że w kościele w Mrozach wystawiony jest Kosz Miłosierdzia, do którego można przynosić żywność, słodycze i środki czystości. Można też wylosować karteczkę, na której wypisane są potrzebne produkty, które zostaną przekazane podopiecznym „Caritas”.  Może zamiast zjeść coś słodkiego przekażesz to potrzebującym?

„Zapalmy Światło Wolności”

13 grudnia o godz. 19.30 nasi uczniowie przyłączyli się do akcji społecznej „Zapalmy Światło Wolności”, upamiętniającej ofiary stanu wojennego. Znicze pamięci zapłonęły w oknach domów, a także przed Pomnikiem Walk Narodowowyzwoleńczych przy Urzędzie Gminy w Mrozach i przed budynkiem naszej szkoły. Chętni uczniowie mogli też zapalić znicze wirtualnie na stronie IPN.