Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy


Szanowni Państwo!

Od kilkunastu lat w naszym mieście organizowany jest Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każdego roku podczas finału odbywały się koncerty, występy naszych uczniów, licytacje itp.
Rok 2021 przyniósł nam wiele ograniczeń, ale mimo wszystko Sztab #5611 Mrozy pracuje. W naszej szkole udostępnione są puszki stacjonarne, do których można wrzucać pieniądze do piątku 29 stycznia. Natomiast   
31 stycznia wolontariusze będą zbierać pieniądze do puszek. Nasz sztab ma też e-skarbonkę, do której można wrzucać pieniądze online.
Bardzo zachęcamy do wspólnej akcji charytatywnej.

Kontynuacja zdalnego nauczania

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuje się, że od 18 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w zakresie klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych.
Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach (do 5 osób).
W szkołach mogą odbywać się poszczególne stopnie konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W czwartek 31 grudnia 2020 roku, po długiej chorobie, zmarła Maria Kaczmarek, nauczycielka języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Mrozach.
Maria Kaczmarek urodziła się 25 maja 1949 roku w Mińsku Mazowieckim, gdzie ukończyła naukę w liceum ogólnokształcącym. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim  na Wydziale Filologii Polskiej i Słowiańskiej  i uzyskała dyplom magistra filologii polskiej w 1975 roku. W latach 1978-1981 była doktorantką stacjonarnych studiów doktoranckim w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
Pracowała w Szkole Podstawowej w Rudzie, Szkole Podstawowej nr 1 i nr 4 w Mińsku Mazowieckim, Szkole Podstawowej w Halinowie, Liceum Ogólnokształcącym w Mińsku Mazowieckim, Zespole Szkól Zawodowych CZSR w Mińsku Mazowieckim, Liceum Ekonomicznym w Mińsku Mazowieckim, a w latach 1993-2005 w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Mrozach.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Pokój jej duszy.
Informacje o pogrzebie zamieścimy niezwłocznie.