Kontynuacja zdalnego nauczania

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuje się, że od 18 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w zakresie klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych.
Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach (do 5 osób).
W szkołach mogą odbywać się poszczególne stopnie konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.