Program Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość

Kuratorium Oświaty w Warszawie wraz z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przygotowało program „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”. Kierowany jest on do rodziców i nauczycieli. Celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w nauce w czasie zdalnej edukacji.

Program ma na celu wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez przekazanie rodzicom i nauczycielom wiedzy i umiejętności przydatnych w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji. Realizacja odbędzie się w cyklu webinarów w formie online w okresie styczeń – marzec 2021 r. Cykl spotkań będzie się składał z 3 webinarów dla rodziców oraz 3 dla nauczycieli i środowiska szkolnego/edukacyjnego prowadzonych przez ekspertów w danej dziedzinie.

Webinary są zaplanowane na godzinę 18.00 dla rodziców oraz na godzinę 14.00 dla nauczycieli. Spotkania zostaną zrealizowane na kanale YouTube .

Każdy zainteresowany będzie mógł też śledzić webinarium on – line.
Link do spotkania w dniu 21 stycznia https://youtu.be/NaYgDCOaIi4
Link do spotkania w dniu 11 lutego https://youtu.be/i3ZlZwhmqSQ
Link do spotkania w dniu 25 lutego https://youtu.be/R544mFsClqk  (premiera materiału o godz. 18:00)

Lp.Tematyka webinarówTermin emisji
1.Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii. 21.01.2021r.
godz.18.00
2.Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne narzędzia i materiały online. 11.02.2021r.
godz.18.00
3. Młodzi użytkownicy internetu – wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku  w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy, a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie?  25.02.2021r.
godz.18.00
Lp.Tematyka webinarówTermin emisji
4.Uczeń bezpieczny w sieci – jak przeciwdziałać zagrożeniom online. Kiedy i jak reagować? 04.03.2021r.
godz.14.00
5.Bezpieczeństwo danych osobowych w okresie kształcenia na odległość.11.03.2021r.
godz.14.00
6.Organizacja procesu wspomagania  ucznia ze specjalnymi potrzebami w okresie pandemii.  25.03.2021r.
godz.14.00

Zapraszamy!

Próbny egzamin maturalny z CKE

Od 3 do 16 marca na terenie szkoły zostanie przeprowadzony próbny egzamin maturalny zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W tabeli poniżej daty egzaminów z poszczególnych przedmiotów:

Data egzaminuPrzedmiot  egzaminacyjny
03.03.2021       godz.09.00Język polski PP
04.03.2021       godz.09.00Matematyka PP
05.03.2021       godz.09.00Język angielski PP
08.03.2021       godz.09.00Język angielski PR
08.03.2021       godz.14.00Język rosyjski PP
09.03.2021       godz.09.00Język polski PR
10.03.2021       godz.09.00Matematyka PR
11.03.2021       godz.09.00Biologia PR
12.03.2021       godz.09.00Chemia PR
12.03.2021       godz.14.00Wiedza o społeczeństwie PR
15.03.2021       godz.09.00Historia PR
16.03.2021       godz.09.00Geografia PR

Materiały i przybory pomocnicze na egzaminie maturalnym

Próbny egzamin ósmoklasisty

Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej od 17 do 19 marca odbędą się testy diagnostyczne ósmoklasisty:
– 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
– 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
– 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.