Zdalne nauczanie do 11 kwietnia 2021.

Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych  będą uczyli się zdalnie.
Na terenie szkoły nadal mogą być organizowane:
– dla uczniów klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne – zajęcia projektowe w ramach projektu Bieg po kompetencje w Gminie Mrozy.
Zajęcia edukacyjne i projektowe odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez nauczycieli prowadzących zajęcia oraz z  zachowaniem zasad bezpieczeństwa tj. obowiązkowe maseczki, dezynfekcja rąk i dystans.
Zapraszam do szkoły na konsultacje klasy maturalne, uczniów klas ósmych oraz uczniów uczestniczących w projekcie.