Warsztaty dla uczniów

7 czerwca zostały zorganizowane warsztaty dla wszystkich uczniów na temat: Depresja, zaburzenia lękowe, stres, relacje rówieśnicze, adaptacja do nauki stacjonarnej po pandemii.
Uczniowie zostali podzieleni na grupy i każda z nich miała możliwość zadawania pytań. A pytań było bardzo dużo: dotyczyły m.in,: samookaleczeń, poszukiwania wsparcia u innych, problemów rówieśniczych, tożsamości płciowej, budowania relacji, depresji i tego jak z nią sobie radzić.