Odbiór świadectw dojrzałości

Indywidualne wyniki egzaminu maturalnego będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) 5 lipca 2021 r. pomiędzy 8:00 a 10:00.
Dostęp do systemu możliwy jest po zalogowaniu przy użyciu otrzymanego ze szkoły indywidualnego loginu i hasła lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach zaprasza absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Mrozach po odbiór świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw z egzaminu maturalnego w dniu 5 lipca 2021 roku: 

Absolwenci oraz  osoby upoważnione zobowiązane są do: 

  • zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
  • dezynfekcji rąk,
  • założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
  • posiadania własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru świadectw.

Z poważaniem Marianna Bogusz – dyrektor szkoły