Odbiór podręczników

Biblioteka szkolna zaprasza rodziców po odbiór podręczników otrzymanych w ramach dotacji celowej.
Środa – 25 sierpnia: 14.00 – 17.00
Czwartek – 26 sierpnia: 10.00 – 14.00