Komunikat

 1. Zapraszam wszystkich absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w maju 2021 r., po odbiór świadectw dojrzałości i odbiór informacji o wynikach egzaminu maturalnego.
  • Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.
  • Absolwent, o którym wyżej mowa, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną.
  Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach.
 2. Absolwentów Szkoły Podstawowej nr 2 w Mrozach zapraszam do sekretariatu szkoły po odbiór wyników i zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty w dniu 8 lipca 2021 roku od godz. 14.00

Marianna Bogusz

Odbiór świadectw dojrzałości

Indywidualne wyniki egzaminu maturalnego będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) 5 lipca 2021 r. pomiędzy 8:00 a 10:00.
Dostęp do systemu możliwy jest po zalogowaniu przy użyciu otrzymanego ze szkoły indywidualnego loginu i hasła lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach zaprasza absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Mrozach po odbiór świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw z egzaminu maturalnego w dniu 5 lipca 2021 roku: 

Absolwenci oraz  osoby upoważnione zobowiązane są do: 

 • zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
 • dezynfekcji rąk,
 • założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
 • posiadania własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru świadectw.

Z poważaniem Marianna Bogusz – dyrektor szkoły

Mundurowi wyróżnieni

Uczniowie klas mundurowych zdobyli wyróżnienia w dwóch ogólnopolskich konkurach zorganizowanych przez IPN. Drużyna z klasy wojskowej (Aleksandra Igańska, Hubert Wierzbicki i Dawid Ciborowski) zostali wyróżnieni w konkursie „Żołnierze w służbie historii” za film, żywą lekcję historii i upamiętnienie kpt. Władysława Łukasiuka ps. Młot”. Klasa policyjna (drużyna w składzie Sandra Jarek, Aleksandra Czaplińska i Klaudia Floriańczyk) zdobyła wyróżnienie w konkursie „Policjanci w służbie historii) za pracę poświęconą podinspektorowi Policji Państwowej Bolesławowi Kusińskiemu, którego Dąb Pamięci znajduje się w Mińsku Mazowieckim przed szkołą przy ul. Siennickiej. Gala wręczenia nagród (jeśli sytuacja pozwoli) odbędzie się po wakacjach.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

25 czerwca w kalendarzu imprez szkolnych przypadł dzień na uroczyste zakończenie roku szkolnego. Dziś uczniowie odebrali świadectwa szkolne po kolejnym roku zmagań z nauką. Roku ciężkim, z pandemią oraz zdalnym nauczaniem w tle. Przyszedł czas podsumowania oraz oczekiwanego odpoczynku. Przed nami dwa miesiące wakacji.
Dużo słońca, uśmiechu i pięknego lata życzymy wszystkim! Naładujcie baterie tak, aby z nową energią wejść w kolejny rok szkolny!


Czas relaksu

W ostatnim tygodniu szkoły, gdy podstawa programowa została już zrealizowana, a posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej odbyło się w szkole w ostatnich dniach zapanował czas relaksu. Wychowawcy swoimi podopiecznym zorganizowali klasowe wyjścia, wyjazdy a nauczyciele na poszczególnych przedmiotach zazwyczaj, szczególnie w te ostatnie upalne dni roku szkolnego, zajęcia prowadzili na świeżym powietrzu.

„]

Zajęcia z kryminalistyki w klasie policyjnej

Uczniowie klas z innowacją pedagogiczną Edukacja policyjna wzięli udział w badaniu organizowanym przez Uniwersytet Warszawski, w którym wygrali. Nasze liceum zostało wylosowane podwójnie dlatego udział w lekcjach pokazowych, jak i praktycznych, mogły równocześnie wziąć udział dwie klasy. Na zajęciach uczniowie ujawniali i zabezpieczali ślady daktyloskopijne oraz dowidzieli się jak dobrze zabezpieczać mieszkania oraz samochody przed włamaniem.

Klasy z innowacją pedagogiczną Edukacja wojskowa na czwartkowych zajęciach z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej. mieli możliwość nauczyć się sporządzać portret pamięciowy osoby poszukiwanej.

Konkurs Piosenki Żołnierskiej

16 czerwca w Liceum Ogólnokształcącym w Urlach odbył się IV Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy 2aS- Hubert Wierzbicki. Zaśpiewał utwór Lecha Makowieckiego pt.”Ostatni list-Katyń 1940″, przygotowany pod kierunkiem p. Jolanty Wołkiewicz. Jurorzy docenili występ Huberta i przyznali mu wyróżnienie. Hubert otrzymał również Nagrodę Specjalną od Dyrektora Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia.

Spotkanie z uczniami

W murach naszej szkoły gościliśmy dzisiaj uczniów klas szóstych ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrozach razem z wychowawczyniami. Jako, że od września staną się naszymi uczniami spotkanie miało na celu zapoznanie ze szkołą. Po przekazaniu najważniejszych informacji przez Dyrekcję młodzież została oprowadzona po szkole, a następnie na sali gimnastycznej odbyły się gry i zabawy. Czas upłynął szybko i miło, do zobaczenia we wrześniu!

Kongres Młodych Internautów – panel dla młodzieży

15 czerwca młodzież z projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego wraz z p. K. Branicką -Karczmarczyk wzięła udział Kongresie Młodych Internautów. 40 uczestników z ośmiu szkół z całej Polski m. in. z Koła, Sosnowca, Mińska Mazowieckiego, Łukowa spotkało się ze specjalistami Zespołu Edukacji Cyfrowej z NASK-u. Spotkanie promowało kampanię „Offline Challenge”, której założeniem jest planowe odcięcie się od Internetu na określony czas (domyślnie 48 godzin). Młodzież wzięła też udział w grze miejskiej, która odbyła się w jednym z bardziej zielonych zakątków Warszawy, położonym blisko dzielnic Żoliborz i Centrum wokół murów Cytadeli Warszawskiej. W zależności od liczby zdobytych punktów i odgadnięciu haseł uczestnicy otrzymali nagrody.

Więcej informacji  na stronie kampanii: https://offlinechallenge.pl