Dyrekcja

Marianna BOGUSZ

Dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach

Funkcję pełni od 01 września 2009 roku.
Specjalista w zakresie historii, zarządzania oświatą, posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej.Ewa JAGODZIŃSKA

Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach.

Powołana przez Dyrektora Szkoły z dniem 01 września 2010 roku. Specjalista w zakresie pedagogiki, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.