Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ

ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

W ZESPOLE SZKÓŁ
IM. ADAMA MICKIEWICZA W MROZACH

Lp. Uroczystości / Imprezy Termin Odpowiedzialny
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019r Dyrektor
2 Kiermasz używanych podręczników 4 września 2019r Pedagog
3 Narodowe czytanie Nowele pozytywistyczne 6 września 2019r N-le bibliotekarze, jęz. polskiego,
4 Zebranie Rady Pedagogicznej 12 września 2019r Dyrektor
5 Zebranie z rodzicami 27 września 2019r Dyrektor
6 Apel z okazji 80 rocznica wybuchu II wojny światowej 19 września 2019r   Bożena Jasik, Jacek Trojanowski, Artur Wróblewski, Jolanta Wołkiewicz.
7 Sprzątanie świata „Akcja segregacja” 18 -20 wrzesień 2019r Nauczyciel biologii, Wychowawcy klas
8 Dyskoteka integracyjna dla klas VII Szkoły Podstawowej 19 września 2019r Wychowawcy klas siódmych i ósmych
9 Integracja klas pierwszych liceum 18 września 2019r Wychowawcy klas drugich i pierwszych
10 Październik miesiącem „Cyberbezpieczni”. październik 2019r Branicka-Karczmarczyk K., Szybka Grzegorz
11 Noc bibliotek pt” Znajdźmy wspólny język” 4 październik 2019r Klaudia Choinka, Ewa Jagodzińska
12 Dzień Edukacji Narodowej Ślubowanie na Sztandar Szkoły uczniów klas pierwszych LO 10 października 2019r Samorząd Uczniowski, Wychowawcy klas pierwszych
13 Dzień papieski 17 października 2019r E. Igańska,  
14 Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych 24 października 2019r Klaudia Choinka  
15 Szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej październik 2019r Dyrektor
16 Wyjazd uczniów klas 3 LO do Częstochowy października 2019r Ewelina Igańska Frącz, Bieńkowska
17 Apel z okazji Wszystkich Świętych- pamięć o żołnierzach i bohaterach walce o Polskę. 31 października 2019r L. Nowak , Jolanta Wołkiewicz, Jasik Bożena
18 Próbne egzaminy ósmoklasisty i maturalne, Nowa Era, Operon, CKE Listopad 2019r grudzień 2019r styczeń 2020r Dyrektor , wychowawcy klas VIII, i III LO.
19 Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada 7 listopada 2019r Sekular Agata, Koba Jolanta, Pieniak Anna, Wołkiewicz Jolanta
20 Dzień otwarty 22 listopada 2019r Dyrektor, wychowawcy
21 Dyskoteka Andrzejkowa 28 listopada 2019r Samorząd Uczniowski
22 Spektakl związany z profilaktyką listopad 2019r Pedagog
23 Poinformowanie rodziców o ocenach niedostatecznych na pierwsze półrocze i ocenach zachowania do 10 grudnia 2019r Nauczyciele przedmiotów, Wychowawcy
24 Wielki Turniej matematyczny 18 grudnia 2019r K.Branicka-Karczmarczyk
25 Dzień Patrona Szkoły i Wigilia 20 grudnia 2019r Dyrektor, Klasy 1 LO i wychowawcy klas: G.Gołębiowska,
A. Chachnowska, E. Igańska, J. Koba
26 Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2019r  
27 Poinformowanie o przewidywanych ocenach półrocznych 2 tygodnie przed posiedzeniem rady pedagogicznej tj. do 20 grudnia 2019r Wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów
28 Zebranie rady pedagogicznej – KLASYFIKACJA PÓŁROCZNA 10 stycznia 2020r Dyrektor
29 Zakończenie I semestru roku szkolnego 2019/20120 10 stycznia 2020r Dyrektor
30 Zebranie z Rodzicami – podsumowanie pracy szkoły za I półrocze 17 stycznia 2020r Dyrektor
31 Sztab WOŚP styczeń 2020r  
32 Dzień bezpiecznego Internetu 7.lutego 2020r K. Branicka- Karczmarczyk
33 Ferie zimowe 10 – 23 luty 2020r  
34 Studniówka styczeń/ luty 2020r Wychowawcy klas III
35 Tydzień języków obcych 9-13 marca 2020r Nauczyciele języków obcych
36 Dzień Wiosny_ Dzień Samorządności Szkolnej 20 marca 2020r Samorząd Uczniowski
37 Dzień otwarty dla uczniów Sz. Podst. i LO. Poinformowanie uczniów i rodziców klas III LO o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nieodpowiednich ocenach zachowania. do 20 marca 2020r Wychowawcy klas. nauczyciele poszczególnych przedmiotów
38 Poinformowanie o proponowanych ocenach końcoworocznych uczniów klas 3 L0 do 3 kwietnia 2020r Wychowawcy klas III LO i nauczyciele przedmiotów.
39 Tydzień języka polskiego 30marca – 3 kwietnia 2020r Nauczyciele języka polskiego
40 Egzamin ósmoklasisty- język polski 21 kwietnia 2020r
(wtorek) – godz. 9:00  
  Dyrektor
41 Egzamin ósmoklasisty- matematyka 22 kwietnia 2020r (środa ) – godz.9.00 Dyrektor
42 Egzamin ośmioklasisty- język nowożytny 23 kwietnia 2020r.
(czwartek ) – godz. 9:00  
  Dyrektor
43 Wiosenna przerwa świąteczna 9-14 kwietnia 2020r Dyrektor
44 Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej dla uczniów klas trzecich LO 20 kwietnia 2020r   Dyrektor
45 Powiatowe Targi Szkół Ponadgimnazjalnych, promocja szkoły kwiecień 2020r Dyrektor, Wicedyrektor
46 Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas III LO 24 kwietnia 2020r Dyrektor
47 Dzień otwarty dla kandydatów do LO, Dzień promocji szkoły 27-29 kwietnia 2020r Klasy I LO
48 Święto Konstytucji 3 Maja 30 kwietnia 2020r Jasik Bożena, Wołkiewicz Jolanta Pieniak Anna
49 Egzamin maturalny – język polski 4 maja 2020r godz. 9.00 PP Dyrektor
50 Egzamin maturalny – matematyka 5 maja 2020r godz.9.00 PP Dyrektor
51 Egzamin maturalny – język angielski 6 maja 2020r godz. 9.00 PP 6 maja 2020r godz.14.00 PR Dyrektor
52 Egzamin maturalny – przedmioty dodatkowe 7-18 maja2020r Dyrektor
53 Egzamin maturalny – część ustna
języki obce
wg harmonogramu ustalonego przez szkole
4-22 maja 2020r   Dyrektor
54 Egzamin maturalny – część ustna
język polski,
wg harmonogramu ustalonego przez szkole
7-22 maja 2020r   Dyrektor
55 Poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i ocenach zachowania – zebranie do 22 maja 2020r Wychowawcy klas, nauczyciele poszczególnych przedmiotów
56 Dodatkowy termin egzaminu ośmioklasisty i egzaminu maturalnego język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00   2. matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00   3. język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00       Dyrektor
57 Poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych ocenach i ocenach zachowania   9 czerwca 2020r Wychowawcy klas, nauczyciele poszczególnych przedmiotów
58 Odjazdowy bibliotekarz czerwiec 2020r Choinka Klaudia
59 Bal ósmoklasisty czerwiec 2020r Wychowawcy klas ósmych
60 Odbiór zaświadczeń z OKE egzamin ośmioklasisty 19 czerwca 2020r Dyrektor
61 Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 23 czerwca 2020r Dyrektor
62 Dzień sportu. Rozegranie turniejów o puchar Dyrektora szkoły 24 czerwca 2020r N-le wych. fiz. Samorząd Uczniowski
63 Uroczyste zakończenie roku szkolnego. Przekazanie zaświadczeń z OKE 26 czerwca 2020r Dyrektor
64 Ferie letnie 27 czerwca 2020r 31 sierpnia 2020r  
65 Przekazanie świadectw dojrzałości do szkół 3 lipca 2020r Dyrektor
66 Obóz szkoleniowo –wypoczynkowy dla klas mundurowych lipiec 2020r  
67 Egzamin maturalny poprawkowy z jednego przedmiotu.
Zgodnie z harmonogramem dyrektora szkoły
25 sierpnia 2020r   Dyrektor
68 Egzamin maturalny poprawkowy z części ustnej. Zgodnie z harmonogramem dyrektora szkoły 24-25 sierpnia 2020r Dyrektor
69 Odbiór świadectw dojrzałości 11 września 2020 r