Oferta Liceum Ogólnokształcącego

Zapraszamy do obejrzenia filmiku

______________________________________________________________________

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

W klasach mundurowych realizowane są dodatkowo innowacje pedagogiczne – Edukacja wojskowa, Edukacja policyjna.

Są w nich realizowane programy nauczania, w klasie policyjnej – rekomendowany przez Gabinet Komendanta Głównego Policji we współpracy z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Wyższą Szkołą Policji w Poznaniu i Szkołą Policji w Katowicach.

W klasie wojskowej realizowany jest program autorski opracowany na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Mrozach. Szkoła ubiega się o udział w pilotażowym programie dla klas mundurowych opracowany w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Klasa Przedmioty rozszerzone Języki Przedmioty przeliczane na punkty
wojskowa język angielski,  
geografia, historia
I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski
język polski, matematyka, język angielski, geografia
policyjna język angielski, 
geografia, wos
I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski
język polski, matematyka, język angielski, wos 
ogólna język angielski, 
biologia, wos
I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski
język polski, matematyka, język angielski, biologia

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Mrozach dla absolwentów szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

Komunikat w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty.


Harmonogram rekrutacji