Oferty archiwalne

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Klasa Przedmioty rozszerzone Języki Przedmioty przeliczane na punkty
humanistyczno- językowa historia, język angielski, język rosyjski
lub niemiecki
I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski
język polski, język angielski,
historia, język jeden spośród: niemiecki, rosyjski
mundurowa

bezpieczeństwo publiczne
język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski
język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia
mundurowa

edukacja policyjna
język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwieI język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski
język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia
sportowo- turystyczna biologia, geografia,
język angielski
I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski
język polski, geografia, biologia, język angielski
administracyjno-socjalna biologia, wiedza o społeczeństwie, język angielski I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski
język polski, język angielski, biologia, WOS

Przedmiotami uzupełniającymi będą:

historia i społeczeństwo lub przyroda oraz w zależności od kierunku klasy: bezpieczeństwo publiczne, zajęcia sportowe.

Zebrania informacyjne 26 kwietnia  o godzinie 9.00
Rekrutacja Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z rozporządzeniem MEN i zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Regulamin rekrutacji do LO

Harmonogram rekrutacji 2016/2017


FILM PROMUJĄCY SZKOŁĘ


OFERTA EDUKACYJNA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. ADAMA MICKIEWICZA W MROZACH

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WYRÓŻNIAMY SIĘ PROFESJONALNĄ I DOSTOSOWANĄ DO TWOICH POTRZEB ORGANIZACJĄ ZAJĘĆ:

 • wszystkie zajęcia rozpoczynają się w godzinach przedpołudniowych – nauka na jedną zmianę
 • języki obce prowadzone są w systemie międzyoddziałowych grup językowych
 • ostateczne profilowanie po klasie pierwszej
 • szeroka oferta przedmiotów uzupełniających
 • dziennik elektroniczny zapewniający bieżący dostęp do informacji
 • prowadzimy klasy patronackie – z innowacjami pedagogicznymi
 • organizujemy dla wszystkich klas pierwszych warsztaty psychologiczne z udziałem pedagoga, socjoterapeuty
 • organizujemy wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych
 • nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych
 • prowadzimy zajęcia dodatkowe dla maturzystów, przygotowujące do matury
 • szkoła monitorowana poprzez szereg kamer
 • na terenie całej szkoły można korzystać z Internetu bezprzewodowego

WYBIERAJĄC NASZE LICEUM:

 • zostajesz uczniem liceum o siedemdziesięcioletniej tradycji
 • masz okazję uczyć się w nowoczesnej szkole na miarę XXI wieku
 • będziesz mógł realizować pasje sportowe w nowowybudowanej hali sportowej
 • w edukacji pomoże Ci wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli, pedagogów, bibliotekarzy
 • wybierasz profil klasy z bogatej oferty edukacyjnej
 • profesjonalizm pracowników liceum gwarantuje ci podmiotowe i życzliwe traktowanie
 • w naszej szkole zawsze czujesz się bezpiecznie (monitoring)
 • możesz rozwijać swe zainteresowania poprzez udział w konkursach, zawodach sportowych, przeglądach teatralnych
 • dobra atmosfera w naszej szkole zapewnia Ci nawiązanie trwałych przyjaźni

UCZNIOWIE MOGĄ ROZWIJAĆ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI I ZAINTERESOWANIA, UCZESTNICZĄC W:

 • zajęciach licznych kół przedmiotowych
 • warsztatach dziennikarskich,
 • zajęciach z Żandarmerią, Strażą Pożarną, Policją,
 • zajęciach plastycznych
 • wykładach, prowadzonych przez partnerów poszczególnych klas
 • zajęciach Szkolnego Klubu Sportowego
 • wyjazdach narciarskich i snowboardowych
 • letnich obozach sportowych
 • wycieczkach turystycznych i krajoznawczych
 • zajęciach na strzelnicy i zawodach strzeleckich
 • konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych
 • zajęciach z ECDL i grafika komputerowa
 • zajęciach z samoobrony

UCZNIOWIE DZIAŁAJĄ SPOŁECZNIE I CHARYTATYWNIE W RAMACH AKCJI NA RZECZ:

 • Zakładu Opieki Leczniczej w Rudce
 • Domu Pomocy Społecznej w Mieni
 • Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ignacowie
 • „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”
 • „Szlachetnej Paczki”
 • „Góry Grosza”

NASZE LICEUM POSIADA:

 • klasopracownie, pracownie przedmiotowe i językowe,
 • pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt DVD, multimedia i stałe łącze internetowe
 • dwie dobrze wyposażone pracownie komputerowe
 • internet bezprzewodowy na terenie całej szkoły
 • bibliotekę z bardzo bogatym i atrakcyjnym księgozbiorem i katalogiem elektronicznym oraz dostępem do Internetu
 • halę sportową z siłownią, salą gimnastyki korekcyjnej, salą fitness
 • boisko Orlik i dostęp do stadionu
 • stołówkę
 • monitoring
 • dogodny dojazd ze wszystkich kierunków

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH:

 • nauka języków obcych odbywa się w systemie międzyoddziałowym, z podziałem na grupy pod względem stopnia zaawansowania
 • języki nie są przypisane do klas

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĄ!

PROPONUJEMY NAUKĘ W NASTĘPUJĄCYCH KLASACH:

Klasa Przedmioty rozszerzone Języki Przedmioty przeliczane na punkty
1a
dwujęzyczna z wykładowym językiem angielskim (matematyka, informatyka przedmioty prowadzone w dwóch językach)
język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie I język – angielski II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski język polski, język angielski,
matematyka, geografia,
wiedza o społeczeństwie
1b
humanistyczno-dziennikarska
język angielski,
historia,
wiedza o społeczeństwie
I język – angielski II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski język angielski, historia,
wiedza o społeczeństwie, matematyka,
język polski
1c
Bezpieczeństwo publiczne /mundurowa/
geografia,
język angielski,
wiedza o społeczeństwie
I język – angielski II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski język polski, geografia,
język angielski,
wiedza o społeczeństwie, matematyka
1d
Oddział sportowy
biologia,
język angielski, wiedza o społeczeństwie / geografia
I język – angielski II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski język polski,
język angielski, biologia,
wiedza o społeczeństwie, matematyka

Przedmiotami uzupełniającymi będą: historia i społeczeństwo lub przyroda oraz w zależności od kierunku klasy: bezpieczeństwo publiczne, warsztaty dziennikarskie, zajęcia sportowe.

Zebrania informacyjne 29 kwietnia o godzinie 10:00
Rekrutacja Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z rozporządzeniem MEN i zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty

 Więcej informacji:

Zasady i tryb rekrutacji


HARMONOGRAM REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

W MROZACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Lp. Terminy Realizowane zadania Osoby odpowiedzialne Uwagi
1. 28 luty 2015 Podanie do wiadomości kryteriów oraz warunków przyjęć kandydatów do klasy I Dyrektor szkoły
2. od 11 maja od godz. 10.00 do 22 maja do godz.15.00 Składanie dokumentów, wniosków o przyjęcie do LO Kandydaci i rodzice do sekretariatu
28 maja 2015r. godz. 15.00 Sprawdzian umiejętności językowych z języka angielskiego jako drugiego języka nauczania/ do klasy dwujęzycznej/ Szkolna komisja rekrutacyjna- nauczyciele języka angielskiego
5. od 19 czerwca od godz.10.00 do 23 czerwca 2015 do godz.16.00 Możliwość dokonywania zmian wyboru szkoły Kandydaci / rodzice
6. 08 czerwca 2015 od godz. 15.00 Test sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowego Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna
7. 10 czerwca 2015 do godz.16.00 Ogłoszenie wyników sprawności fizycznej Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna
8. od 26 czerwca od godz. 11.00 do 29 czerwca 2015 do godz. 16.00 Składanie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum, kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu Uczniowie, rodzice do sekretariatu
9. 29 czerwca 2015 od godz. 9.30 do godz. 12.30 Test Coupera i rozmowa kwalifikacyjna / do klasy Bezpieczeństwo Publiczne/ Nauczyciele wychowania fizycznego Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna  
10. od 30 lipca godz. 09.00 do 02 lipca 2015 godz. 15.00 Prowadzenie przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne postępowania rekrutacyjnego Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna  
11. do 02 lipca 2015 do godz. 17.00 Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów do klasy pierwszej Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna  
12. od 03 lipca do 06 lipca2015 Składanie oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w liceum oraz oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego Kandydaci do sekretariatu
13. 07 lipca 2015 do godz. 16.00 Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły i listy kandydatów nieprzyjętych. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna  
14. do 31 sierpnia 2015 Postępowanie uzupełniające prowadzone przez dyrektora. Dyrektor szkoły  

Dyrektor
Marianna BOGUSZ