Aktualności

Konsultacje dla uczniów

Informujemy, że na terenie szkoły do świąt tj: 22 grudnia odbywają się konsultacje dla uczniów klas maturalnych oraz klas ósmych według harmonogramu przekazanego uczniom przez nauczycieli.

Infosukces i Infologik

Zdalnie oraz stacjonarnie odbywają się zajęcia z projektów Centrum Mistrzostwa Informatycznego: algorytmiczny i projektowy. Uczniowie biorą również udział w VIII Konkursie Informatycznym „Infosukces”, w tym roku przebiegającym pod hasłem: „Covid-19”. W pierwszym etapie uczestnicy do 23 grudnia mają wykonać prezentację lub grę opisującą chorobę wywoływaną przez koronawirusa COVID-19 z uwzględnieniem wyników badań prowadzonych przez naukowców w celu ochrony zdrowia, a także faktów i mitów dotyczących tego zagadnienia. W całości on-line został przeprowadzony konkurs „Instalogik” polegający na rozwiązaniu kilkudziesięciu zadań z matematyki i informatyki. Uczestniczyły w nim uczennice Szkoły Podstawowej nr 2: Ludwika Igańska i Natalia Gniazdowska.

Konsultacje, projekty, konkursy

Pomimo wprowadzenia nauki zdalnej uczniowie w małych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach projektu „Bieg po kompetencje w Gminie Mrozy”. Odbywają się również konsultacje zdalne (przez aplikację Teams) oraz stacjonarne dla maturzystów i uczniów klas ósmych. Po wprowadzeniu zdalnego nauczania zostały przesunięte terminy konkursów przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Część odbyła się na terenie szkoły wcześniej, natomiast konkursy z chemii, biologii i geografii przeprowadzono w szkole w reżimie sanitarnym. Mimo obowiązku eliminacji zdalnych w Powiatowym Przeglądzie Patriotycznym GCK udało się odnieść sukces: w kategorii recytacji wśród uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII Wiktoria Rodziewicz zajęła I miejsce, Bartosz Kąca – miejsce II, a wyróżnienie trafiło od Amelii Wasińskiej. Opiekunem uczniów była p. Jagna Sekular.

Na potrzeby edukacji zdalnej

Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę
Kliknij, aby wrócić na stronę główną

W ramach Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego, realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1. „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1. „Edukacja Ogólna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach otrzymał oprogramowanie do prowadzenia zajęć z biologii człowieka, biologii roślin, biologii zwierząt oraz chemii, fizyki i astronomii, geologii, geometrii, paleontologii i kultury. Szkole zostały także przekazane komputery stacjonarne, laptopy, tablety, routery i karty sim. Nowy sprzęt umożliwia uczniom nieposiadającym odpowiednich warunków technicznych, uczestnictwo w zdalnych zajęciach lekcyjnych.
Ewelina Igańska

Wolontariat

W związku ze Światowym Dniem Wolontariatu zachęcamy Was do dzielenia się Waszymi dobrymi działaniami w Waszym środowisku. Może to właśnie Ty:
– pomagasz koledze w lekcjach
– działasz w harcerstwie, Caritas lub organizacji pomocowej
– opiekujesz się bezdomnymi zwierzętami
– robisz zakupy dla sąsiadki
– pomagasz starszej osobie w codziennym funkcjonowaniu
– dokarmiasz bezpańskie zwierzęta, ptaki
– wspierasz akcje pomocy w Twojej parafii lub miejscu zamieszkania
– podejmujesz inne działania (napisz jakie) na rzecz potrzebujących.
Uczniów klas VII i VIII zachęcamy do założenia Dzienniczka Pomagacza.

W związku z przypadającym 5 grudnia Światowym Dniem Wolontariusza zapraszamy Was do upamiętnienia tego święta przez przygotowanie prezentacji lub plakatu o idei bezinteresownej pomocy potrzebującym. Możecie wykonać je po 2 osoby (np. jedna osoba temat ogólnie, druga – konkretne działania. Plakat można przygotować w ten sposób, że jedna osoba wykona szkic, zrobi zdjęcie, a druga doda coś w Paintcie i obrobi graficznie). Prezentacja powinna mieć minimum 10 slajdów, a a nich:
– idea wolontariatu
– jak pomagają wolontariusze w praktyce
– jeśli ktoś wie, jak działa nasze Szkolne Koło Wolontariatu, to na podstawie zdjęć z Facebooka i strony szkoły może przedstawić krótko naszą działalność
– mogą być cytaty lub wiersze o pomaganiu
– i to, co sami uznacie za ważne.
Prace można przesyłać na adres: e.iganska@wp.pl, przez Librusa na konto moje lub Pani Pedagog oraz przez Teamsy.
Na prace czekamy do 5 grudnia.
Nagrodą będą dodatkowe oceny z religii i punkty ze sprawowania.

Pomagamy, jak możemy

Wprawdzie z powodu sytuacji epidemicznej działalność Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół w Mrozach jest mocno utrudniona, jednak realizujemy idee bezinteresownej pomocy w inny sposób. W e-dzienniku Librus propagowaliśmy akcje prowadzone przez parafię w Mrozach: pomoc pacjentom covidowym w Mińsku Mazowieckim oraz bożonarodzeniową zbiórkę „Caritas” w Mrozach. W związku z przypadającym 5 grudnia Światowym Dniem Wolontariatu uczniowie przygotowali prezentacje i plakaty propagujące ideę bezinteresownej pomocy potrzebującym. Zachęcaliśmy również młodzież do aktywnej pomocy i do dzielenia się pomysłami oraz świadectwami dobrych działań w środowisku. Uczniowie klas VII i VIII są zachęcani do założenia „Dzienniczka Pomagacza”, w którym można wpisywać działania pomocowe na rzecz ludzi i zwierząt. Na efekty przyjdzie jeszcze poczekać, ale już dziś należy wspomnieć o trzech uczniach klasy III liceum po innowacji pedagogicznej „Edukacja wojskowa”. Jako żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej Julia Igańska, Anna Polankiewicz i Piotr Antosiewicz pełnią służbę w warszawskich szpitalach oraz dostarczają paczki żywnościowe potrzebującym na terenie Warszawy.

Zmiany w kalendarzu

W związku ze zmianą przez Ministerstwo Edukacji Narodowej terminu ferii zimowych, w naszej szkole konieczna była zmiana terminów związanych z klasyfikacją i zakończeniem pierwszego półrocza roku szkolnego 2020/2021. Termin klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej został ustalony na dzień 25 stycznia 2021 roku, a zebranie z rodzicami podsumowujące pierwsze półrocze zaplanowano na 28 stycznia 2021 roku.

Seminarium eksperckie

Zapraszamy specjalistów pracujących z dziećmi, rodziców oraz osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa online na seminarium eksperckie pt. „Szkodliwe treści w Internecie – rozpoznawanie i przeciwdziałanie”.

Spotkanie rozpocznie się 1 grudnia (wtorek) o godz. 19:00 jako transmisja na żywo na kanale Polskiego Centrum Programu Safer Internet na FB: www.facebook.com/bezpiecznyinternet 
Jest to wydarzenie publiczne i nie wymaga rejestracji ani logowania.

Dołącz i dowiedz się, jak rozpoznawać niebezpieczne treści w sieci i w jaki sposób zapobiegać ich rozprzestrzenianiu.

Program wydarzenia:

  • Martyna Różycka, NASK – Wrażliwość użytkowników na szkodliwe treści
  • Marta Wojtas, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – Psychologiczne skutki kontaktu dzieci i młodzieży ze szkodliwymi treściami
  • dr Dominika Urbańska-Galanciak, SPIDOR – Patrz w co gram
  • Przemysław Gajos, LifeTube – (Nie)bezpieczeństwo na YouTube – o jasnych i ciemnych stronach platformy

Organizatorem seminarium jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą NASK Państwowy Instytut Badawczy
oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

Laureaci Powiatowego Przeglądu Patriotycznego 2020

Gratulujemy naszym uczniom sukcesu. W kategorii recytacji wśród uczniów szkół podstawowych klasy VII-VIII Wiktoria Rodziewicz zdobyła I miejsce, a III miejsce otrzymał Bartosz Kąca natomiast wyróżnienie trafiło do Amelii Wasińskiej. Opiekunem uczniów była p. Jagna Sekular.

Komunikat – pedagog szkolny

Drodzy Rodzice!  Drodzy Uczniowie!
W tym trudnym dla nas wszystkich czasie pragnę zapewnić o swojej gotowości do wsparcia. Służę pomocą w razie jakichkolwiek problemów, pytań czy wątpliwości. Informuję, że można się ze mną skontaktować za pomocą dziennika Librus , jednocześnie chcę poinformować , że codziennie pełnię dyżur telefoniczny w szkole pod nr 25 7574194 wew. 29  :
poniedziałek 9.00-15.00
wtorek 8.30-11.30  i 12.30-15.30
środa  8.45 – 10.45 i 11.45-12.45
czwartek  9.00 -13.30
piątek  9.00 – 11.30
Pomoc w postaci konsultacji, porad i ewentualnych interwencji psychologiczno-pedagogicznych kieruję do Rodziców oraz naszych Uczniów. W sytuacjach trudnych takich jak: pojawienia się lęku, obniżenia nastroju, czy innych przejawów kryzysu emocjonalnego lub nieradzenia sobie z sytuacją zewnętrzną, proszę o kontakt.

Jeśli ktoś z Was ma taką potrzebę, to zachęcam do kontaktu. Jest możliwość spotkania w innej formie, po wcześniejszym umówieniu się.
Pozdrawiam serdecznie życząc dużo zdrowia.
Maria Prusińska