Aktualności

Nowe procedury dotyczące działania szkoły

W związku ze zniesieniem kolejnych obostrzeń i zmieniającą się sytuacją w kraju zostały wprowadzone nowe procedury w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach.

Specjalna procedura bezpieczeństwa obowiązuje od 18 maja. Zapraszamy do zapoznania się z linkiem poniżej.
http://zespolszkol.mrozy.pl/wp-content/uploads/2020/05/Procedura_2020_korona_rewalidacja-.pdf

Organizacja zajęć specjalistycznych i konsultacje dla uczniów

Informujemy, że termin ograniczenia funkcjonowania szkoły został przedłużony do 7 czerwca 2020r.  
W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r  realizowane będą  zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Ponadto w związku z opublikowanym komunikatem MEN dotyczącym kolejnych etapów stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół zawiadamiamy, iż:
1)Od 18 maja dopuszcza się za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bezpośrednie prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju ucznia na terenie szkoły  z zachowaniem bezpiecznych warunków ich realizacji.
2)Od 25 maja zorganizowane zostaną konsultacje z przedmiotów zdawanych na egzaminie dla uczniów klas ósmych i absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego.
3)Od 1 czerwca 2020r. uczniowie wszystkich klas będą mogli skorzystać z konsultacji ze  wszystkich przedmiotów, na terenie szkoły.
Uczniom zapewniona zostanie także możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Dzisiaj poznaliśmy terminy egzaminów zewnętrznych i dalszej przerwy w nauce stacjonarnej. Do 24 maja nadal pozostają zamknięte szkoły i przedszkola.

Na 8 czerwca został przełożony egzamin maturalny, a ósmoklasisty ma się odbyć 16 czerwca.
Ważna informacja dla tegorocznych maturzystów – w tym roku nie ma egzaminów ustnych!

Szczegółowy harmonogram egzaminów pod linkiem:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdf

Zdalne nauczanie przedłużone

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PRZEDŁUŻONE DO 26 KWIETNIA BR.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 9 KWIETNIA 2020 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642

Komunikat Dyrektora Szkoły

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 zawiesza się zajęcia w Zespole Szkół im. Adama do 10 kwietnia 2020r.

W okresie od 25.03.2020 do 10 .04.2020 zadania szkoły są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Jak radzić sobie z lękiem i jak mówić dziecku o epidemii?

Obecnie znajdujemy się w sytuacji wyjątkowej. Nie tylko nagle tracimy poczucie bezpieczeństwa, ale też musimy szybko zaadaptować się do stałej niepewności. A ponieważ nie mamy żadnych wzorców związanych z radzeniem sobie z tzw. zarazą, scenariusze lękowe, jakie nam się uruchamiają, odnoszą się do tego, co znamy głównie z filmów katastroficznych. Pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, to przyjąć, że mamy właśnie do czynienia z sytuacją wyjątkową, ale też nie jesteśmy w stanie nie czuć lęku, nie mieć wątpliwości czy nie panikować. Uświadomienie sobie, tego że mamy prawo tak odczuwać i że jest to coś normalnego jest w obecnej sytuacji bardzo ważne.Jak rozproszyć negatywne myśli?W czasach kryzysu stare sposoby nie działają, a nowe jeszcze nie zostały wypracowane, w związku z tym wszelkie próby ich wypracowania powinny być akceptowane. Pewnym sposobem poradzenia sobie z tym stanem jest podejmowanie działań związanych z poszukiwaniem wsparcia, czyli najczęściej możliwości wygadania się przed bliskimi czy znajomymi. Niektórzy odwołują się do strategii związanych z duchowością: do modlitwy czy medytacji. Inni wolą oddać się jakiejś formie rozrywki np. sport bądź czytanie książek, oglądanie seriali. Ważne, aby w naszym życiu nadal była rutyna, coś co jest stałego, do czego możemy się odnieść, aby mieć poczucie sprawstwa. Podejmujmy wszelkie działania, które pomogą nam zapanować nad sobą.Można wyznaczyć sobie też godziny, w których szukam informacji na temat sytuacji w Polsce i na świecie, żeby nie być podłączonym bez przerwy do strumienia informacji. Można też stosować różne techniki wyobrażeniowe związane ze zmianą naszego funkcjonowania: czyli jeśli myślę z paniką o tym, że przez następne tygodnie czy miesiące będę musiał siedzieć w domu, to dobrze sobie wyobrazić, co będę w tym czasie robił: posprzątam mieszkanie, zacznę gotować obiady, na co nie miałem czasu wcześniej, odrobię zaległości lekturowe, pobawię się z dziećmi. Szukajmy pozytywów. Jak pomóc dzieciom w przejściu przez ten czas?Dzieci przeżywają nie tyle sam fakt istnienia koronawirusa, bo ten dla nich, tak jak i dla nas, jest jednak dość abstrakcyjny, one reagują na panikę rodziców w postaci na przykład nakazywania im ciągłego mycia rąk czy zakazywania wychodzenia z domu. Dlatego zalecana jest tzw. postawa drużynowa, czyli mówienie, że sobie poradzimy. I że to jest normalne, że się boisz. Absolutnie nie można obśmiewać dziecięcych lęków ani mówić, że to nic poważnego, że to minie i że nic się nie stanie. Zamiast tego warto mówić, że trzeba mieć nadzieję, że wszystko będzie dobrze. I nie wykorzystywać obecnej sytuacji jako sposobu wychowawczego w stylu: jak nie będziesz słuchał mamy, to cię zje koronawirus.To, że dziecko przeczyta czy usłyszy, że dzieci roznoszą koronawirusa i zarażają babcie czy dziadków, to jedno. Ważna jest nasza reakcja. Nie chodzi o to, że dorosły ma udzielić naukowej i konkretnej odpowiedzi, on ma zająć się jego emocjami. Jeśli dziecko wraca do tego często, możemy chwilowo odwrócić jego uwagę np. jakąś zabawą, ale jeśli dalej będzie pytało, należy odwołać się do zasad, a konkretnie do tego, że dla bezpieczeństwa seniorów nie kontaktujemy się teraz z nimi. I dodać, że taką zasadę wprowadzili dorośli, bo jeszcze nie wiedzą, jak sobie z tym wirusem poradzić, ale na pewno sobie poradzą. Bo ludzie zawsze sobie jakoś radzą.

Pedagog szkolny Maria PrusińskaPsycholog szkolny Agnieszka Ostrowska

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Od 12 do 25 marca 2020r. szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Jest to decyzja MEN wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W czwartek i piątek tj. 12 i 1 3 marca br. w będą odbywać się zajęcia opiekuńcze. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy oraz będą przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu, które na bieżąco będą wysyłane poprzez dziennik elektroniczny.

Drodzy Rodzice zachęcajcie dzieci do uzupełnienia wiadomości i rozwijania kompetencji samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. MEN na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

Drodzy Uczniowie pamiętajcie o przestrzeganiu w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie.

Marianna Bogusz- dyrektor Zespołu Szkół w Mrozach

Pokaz historyczny grupy Hefaystos

Uczniowie Szkoły Podstawowej uczestniczyli w pokazie historycznym, który przybliżył im starożytną Grecję. Prowadzący opowiadał m.in. o: życiu w tamtych czasach, spuściźnie kulturowej antyku, mitologii, najsłynniejszych bitwach i greckich militariach oraz wpływach cywilizacji greckiej na dalsze dzieje europy. Młodzież słuchała z ciekawością oraz aktywnie uczestniczyła w pokazie.