Samorząd uczniowski

Opiekun samorządu w SP – Agnieszka Ostrowska, Klaudia Choinka

W wyniku wyborów na rok szkolny 2020/2021 powołano Radę Samorządu Uczniowskiego w składzie:

przewodniczący – Mateusz Kotuniak, 8a
zastępca – Julia Trocewicz, 8b
skarbnik – Sara Siwiec, 7i

pozostali członkowie:
Ewelina Kaczmarek, Antonina Jagodzińska, Oliwia Żyśkiewicz, Oliwia Sekular, Wiktoria Rodziewicz, Wiktoria Tarasiuk, Amelia Wasińska, Natalia Bizowska, Patrycja Cabaj

Opiekun samorządu w LO – Andrzej Pieniak

przewodniczący –

zastępca przewodniczącego –

skarbnik –

pozostali członkowie: