Samorząd uczniowski

Opiekun samorządu w SP – Liliana Nowak

W wyniku wyborów na rok szkolny 2020/2021 powołano Radę Samorządu Uczniowskiego w składzie:

przewodniczący – Julia Kulik, VIII a SP

pozostali członkowie:

Tkaczyk Jakub, kl. VII a SP,

Podobas Nadia, III b GIM ,

 Żmudzin Kinga, kl. VII b  SP,

 Weronika Koszel, kl. VIII a SP,

Wąsowska Gabriela, VII c SP.

Opiekun samorządu w LO – Rafał Bukowski

przewodniczący – Dominik Bajszczak, II b

zastępca przewodniczącego – Osińska Katarzyna D, II b

skarbnik – Adam Adameczek, I a

pozostali członkowie:

Płochocka Karolina, II a

Golańska Wiktoria, II a

 Ciarkowska Magdalena, I a

 Durka Maciej, I b

Igańska Julia, I a