^ Back to Top

Zespół Szkół Publicznych w Mrozach

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

26 listopada w auli Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie, odbyło się  wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym  najwyższą średnią ocen w szkole. Wśród nagrodzonych była nasza uczennica kl. 2 a  Liceum Ogólnokształcącego  Ania Wojciechowska –Trych, która w obecności Pani dyrektor Marianny Bogusz otrzymała stypendium z rąk Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Pana Marka Suski, Wicewojewody Mazowieckiego Pana Artura Standowicza oraz Pani Kurator Aurelii Michałowskiej.

Gratulacje dla Ani i rodziców z życzeniami dalszych sukcesów.