^ Back to Top

Liceum Ogólnokształcące

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020
dla absolwentów gimnazjum

Klasa
Przedmioty rozszerzone
Języki
Przedmioty przeliczane na punkty
       
wojskowa

język angielski, 
geografia, historia

I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski

język polski, matematyka, język angielski, geografia

policyjna
język angielski,
geografia, wos
I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski
język polski, matematyka, język angielski, wos 
ogólna

język angielski,
biologia, wos

I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski

język polski, matematyka, język angielski, biologia

Przedmiotami uzupełniającymi będą:

historia i społeczeństwo lub przyroda oraz w zależności od kierunku klasy: edukacja wojskowa, edukacja policyjna.

 

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Mrozach
na rok szkolny 2019/2020
dla absolwentów gimnazjum

Harmonogram rekrutacji

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji

______________________________________________________________________

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020
dla absolwentów szkoły podstawowej

 

Klasa
Przedmioty rozszerzone
Języki
Przedmioty przeliczane na punkty
       
wojskowa

język angielski,  
geografia, historia

I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski

język polski, matematyka, język angielski, geografia

policyjna
język angielski, 
geografia, wos
I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski
język polski, matematyka, język angielski, wos 
ogólna

język angielski, 
biologia, wos

I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski

język polski, matematyka, język angielski, biologia

 

 

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Mrozach
dla absolwentów szkoły podstawowej
na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram rekrutacji 2019/2020

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty