^ Back to Top

Oferty archiwalne

Oferty archiwalne

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Klasa
Przedmioty rozszerzone
Języki
Przedmioty przeliczane na punkty
humanistyczno- językowa

historia, język angielski, język rosyjski
lub niemiecki

I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski

język polski, język angielski,
historia, język jeden spośród: niemiecki, rosyjski

mundurowa
bezpieczeństwo publiczne

język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie

I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski

język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia

mundurowa
edukacja policyjna
język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski
język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia
sportowo- turystyczna

biologia, geografia,
język angielski

I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski

język polski, geografia, biologia, język angielski

administracyjno-socjalna

biologia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

I język – angielski
II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski

język polski, język angielski, biologia, WOS

Przedmiotami uzupełniającymi będą:

historia i społeczeństwo lub przyroda oraz w zależności od kierunku klasy: bezpieczeństwo publiczne, zajęcia sportowe.

Zebrania informacyjne

26 kwietnia  o godzinie 9.00

Rekrutacja

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z rozporządzeniem MEN i zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Regulamin rekrutacji do LO

Harmonogram rekrutacji 2016/2017


FILM PROMUJĄCY SZKOŁĘ

 
Oferta LO na rok 2016/2017

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Liceum Ogólnokształcącego na nadchodzący rok szkolny. Mamy nadzieję, że krótki film sprawi, że dokonacie właściwego wyboru i Wasza dalsza ścieżka edukacji będzie NASZĄ WSPÓLNĄ ŚCIEŻKĄ.

Opublikowany przez Zespół Szkół Publicznych w Mrozach na 1 marca 2016

OFERTA EDUKACYJNA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. ADAMA MICKIEWICZA W MROZACH

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WYRÓŻNIAMY SIĘ PROFESJONALNĄ I DOSTOSOWANĄ DO TWOICH POTRZEB ORGANIZACJĄ ZAJĘĆ:

 • wszystkie zajęcia rozpoczynają się w godzinach przedpołudniowych – nauka na jedną zmianę
 • języki obce prowadzone są w systemie międzyoddziałowych grup językowych
 • ostateczne profilowanie po klasie pierwszej
 • szeroka oferta przedmiotów uzupełniających
 • dziennik elektroniczny zapewniający bieżący dostęp do informacji
 • prowadzimy klasy patronackie – z innowacjami pedagogicznymi
 • organizujemy dla wszystkich klas pierwszych warsztaty psychologiczne z udziałem pedagoga, socjoterapeuty
 • organizujemy wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych
 • nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych
 • prowadzimy zajęcia dodatkowe dla maturzystów, przygotowujące do matury
 • szkoła monitorowana poprzez szereg kamer
 • na terenie całej szkoły można korzystać z Internetu bezprzewodowego

WYBIERAJĄC NASZE LICEUM:

 • zostajesz uczniem liceum o siedemdziesięcioletniej tradycji
 • masz okazję uczyć się w nowoczesnej szkole na miarę XXI wieku
 • będziesz mógł realizować pasje sportowe w nowowybudowanej hali sportowej
 • w edukacji pomoże Ci wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli, pedagogów, bibliotekarzy
 • wybierasz profil klasy z bogatej oferty edukacyjnej
 • profesjonalizm pracowników liceum gwarantuje ci podmiotowe i życzliwe traktowanie
 • w naszej szkole zawsze czujesz się bezpiecznie (monitoring)
 • możesz rozwijać swe zainteresowania poprzez udział w konkursach, zawodach sportowych, przeglądach teatralnych
 • dobra atmosfera w naszej szkole zapewnia Ci nawiązanie trwałych przyjaźni

UCZNIOWIE MOGĄ ROZWIJAĆ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI I ZAINTERESOWANIA, UCZESTNICZĄC W:

 • zajęciach licznych kół przedmiotowych
 • warsztatach dziennikarskich,
 • zajęciach z Żandarmerią, Strażą Pożarną, Policją,
 • zajęciach plastycznych
 • wykładach, prowadzonych przez partnerów poszczególnych klas
 • zajęciach Szkolnego Klubu Sportowego
 • wyjazdach narciarskich i snowboardowych
 • letnich obozach sportowych
 • wycieczkach turystycznych i krajoznawczych
 • zajęciach na strzelnicy i zawodach strzeleckich
 • konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych
 • zajęciach z ECDL i grafika komputerowa
 • zajęciach z samoobrony

UCZNIOWIE DZIAŁAJĄ SPOŁECZNIE I CHARYTATYWNIE W RAMACH AKCJI NA RZECZ:

 • Zakładu Opieki Leczniczej w Rudce
 • Domu Pomocy Społecznej w Mieni
 • Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ignacowie
 • "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy"
 • "Szlachetnej Paczki"
 • "Góry Grosza"

NASZE LICEUM POSIADA:

 • klasopracownie, pracownie przedmiotowe i językowe,
 • pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt DVD, multimedia i stałe łącze internetowe
 • dwie dobrze wyposażone pracownie komputerowe
 • internet bezprzewodowy na terenie całej szkoły
 • bibliotekę z bardzo bogatym i atrakcyjnym księgozbiorem i katalogiem elektronicznym oraz dostępem do Internetu
 • halę sportową z siłownią, salą gimnastyki korekcyjnej, salą fitness
 • boisko Orlik i dostęp do stadionu
 • stołówkę
 • monitoring
 • dogodny dojazd ze wszystkich kierunków

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH:

 • nauka języków obcych odbywa się w systemie międzyoddziałowym, z podziałem na grupy pod względem stopnia zaawansowania
 • języki nie są przypisane do klas

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĄ!

PROPONUJEMY NAUKĘ W NASTĘPUJĄCYCH KLASACH:

 

Klasa

Przedmioty rozszerzone

Języki

Przedmioty przeliczane na punkty

1a

dwujęzyczna z wykładowym językiem angielskim

(matematyka, informatyka przedmioty prowadzone w dwóch językach)

język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie

I język – angielski

II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski

język polski, język angielski,
matematyka, geografia,
wiedza o społeczeństwie

1b

humanistyczno-dziennikarska

język angielski,
historia,
wiedza o społeczeństwie

I język – angielski

II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski

język angielski, historia,
wiedza o społeczeństwie, matematyka,
język polski

1c

Bezpieczeństwo publiczne

/mundurowa/

geografia,
język angielski,
wiedza o społeczeństwie

I język – angielski

II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski

język polski, geografia,
język angielski,
wiedza o społeczeństwie, matematyka

1d

Oddział sportowy

biologia,
język angielski, wiedza o społeczeństwie / geografia

I język – angielski

II język – jeden spośród: niemiecki, rosyjski

język polski,
język angielski, biologia,
wiedza o społeczeństwie, matematyka

 

Przedmiotami uzupełniającymi będą: historia i społeczeństwo lub przyroda oraz w zależności od kierunku klasy: bezpieczeństwo publiczne, warsztaty dziennikarskie, zajęcia sportowe.

 

Zebrania informacyjne

29 kwietnia o godzinie 10:00

Rekrutacja

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z rozporządzeniem MEN i zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty

 

 


 Więcej informacji:

Zasady i tryb rekrutacji


 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

W MROZACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Lp.

Terminy

Realizowane zadania

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

1.

28 luty 2015

Podanie do wiadomości kryteriów oraz warunków przyjęć kandydatów do klasy I

Dyrektor szkoły

2.

od 11 maja od godz.

10.00 do 22 maja do godz.15.00

Składanie dokumentów, wniosków o przyjęcie do LO

Kandydaci i rodzice

do sekretariatu

28 maja 2015r. godz. 15.00

Sprawdzian umiejętności językowych z języka angielskiego jako drugiego języka nauczania/ do klasy dwujęzycznej/

Szkolna komisja rekrutacyjna- nauczyciele języka

angielskiego

5.

od 19 czerwca od godz.10.00 do 23 czerwca 2015 do godz.16.00

Możliwość dokonywania zmian wyboru szkoły

Kandydaci / rodzice

6.

08 czerwca 2015 od godz. 15.00

Test sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowego

Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna

7.

10 czerwca 2015 do godz.16.00

Ogłoszenie wyników sprawności fizycznej

Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna

8.

od 26 czerwca

od godz. 11.00

do 29 czerwca 2015 do godz. 16.00

Składanie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum, kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu

Uczniowie, rodzice

do sekretariatu

9.

29 czerwca 2015 od godz. 9.30 do godz. 12.30

Test Coupera i rozmowa kwalifikacyjna / do klasy Bezpieczeństwo Publiczne/

Nauczyciele wychowania fizycznego

Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna

 

10.

od 30 lipca

godz. 09.00

do 02 lipca 2015 godz. 15.00

Prowadzenie przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne postępowania rekrutacyjnego

Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna

 

11.

do 02 lipca 2015 do godz. 17.00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów do klasy pierwszej

Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna

 

12.

od 03 lipca

do 06 lipca2015

Składanie oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w liceum oraz oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

Kandydaci

do sekretariatu

13.

07 lipca 2015

do godz. 16.00

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły i listy kandydatów nieprzyjętych.

Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna

 

14.

do 31 sierpnia 2015

Postępowanie uzupełniające prowadzone przez dyrektora.

Dyrektor szkoły

 

 

 

Dyrektor
Marianna BOGUSZ