UWAGA! KONKURSY!

Od 1 października 2015r. do 28  października 2015r. na terenie szkoły będą organizowane konkursy przedmiotowe dla uczniów klas I-III gimnazjum. Udział uczniów w konkursach jest dobrowolny. Uczniowie przystępujący do konkursu muszą posiadać pisemna zgodę rodziców na udział w konkursie. Szczegółowe informacje na temat regulaminu i zagadnień będących przedmiotem konkursu znajduja się na stronie kuratorium w zakładce konkursy przemiotowe.  

www.kuratorium.waw.pl  

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele przedmiotów  

Pliki do pobrania:

Harmonogram konkursów

Regulamin konkursów

Zgoda rodziców  

Programy merytoryczne

Biologia

Chemia

Fizyka

Geografia

Historia

Język angielski

Język rosyjski

Język niemiecki

Język polski

Matematyka

Wiedza o społeczeństwie