Dni wolne

Dni dodatkowo wolne  od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 dla Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Mrozach:

18.04.2016r.

19.04.2016r

20.04.2016r

02.05.2016r

04.05.2016r

05.05.2016r

06.05.2016r

27.05.2016r

Podstawa Prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportuz dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.(Dz. U. nr 46, poz. 432 ze zmianami w: 2003 r. nr 104, poz. 965 oraz nr 141, poz. 1362, w 2004 r. nr 164, poz. 1716, w 2005 r. nr 142, poz. 1191, w 2006 r. nr 36, poz. 250, nr 86, poz. 595, nr 141, poz. 999; 2010 r. nr 2, poz. 4, nr 186, poz. 1245; 2011 r. nr 296, poz. 1754; 2015 r. poz. 408)