Dofinansowanie od PZU

Na podstawie decyzji nr: 257/2015/WARSZAWA/PZUSA otrzymaliśmy dofinansowanie na przebudowę pomieszczeń w Zespole Szkół Publicznych w Mrozach na remont szatni w kwocie 6 100 złotych z funduszu prewencyjnego PZU S.A.