Kulturomaniak

Największym konkursem organizowanym przez Gminne Centrum Kultury w Mrozach jest Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej KULTUROMANIAK. Konkurs promuje talenty artystyczne, wspiera działalność kulturalną różnych grup wiekowych, w różnych kategoriach.
11 – 12 maja br. odbył się przegląd teatrów, w którym uczestniczyła grupa JUDAP z Publicznego Gimnazjum w Mrozach pod opieką Jolanty Koby – Grochalskiej, ze spektaklem „Bajka”. Pomimo olbrzymiej konkurencji, nasi gimnazjaliści otrzymali wyróżnienie oraz Nagrodę Burmistrza Mrozów.

Gratulujemy.

Jolanta Koba – Grochalska