MŁODZI GŁOSUJĄ

Dzisiaj miało miejsce ważne wydarzenie w naszej szkole – Szkolne Wybory Prezydenckie. Młodzież z Gimnazjum i Liceum brała udział w ogólnopolskim projekcie „Młodzi głosują”. Uczniowie spośród 11 kandydatów wybierali „Głowę Państwa”.
Było to prawdziwe Święto Demokracji, które miało na celu uświadomiene młodzieży ważności uczestniczenia w życiu publicznym i korzystania z praw zagwarantowanych w Konstytucji RP.
Za organizację i przebieg wyborów odpowiedzialne były sztaby wyborczepracujace pod kierunkiem pań: Bożeny Jasik i Beaty Wąsowskiej.