Mundurowi strzelają i gaszą

Koniec semestru to czas podsumowań. Przeczytajcie, co przez cały semestr robili uczniowie klas z innowacją bezpieczeństwo publiczne.

Uczniowie klasy I z innowacją pedagogiczną bezpieczeństwo publiczne biorą udział w 30-godzinnym szkoleniu z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zorganizowanym przez Komendę Powiatową PSP w Mińsku Mazowieckim oraz jednostkę OSP w Mrozach. Szkolenie zakończy się egzaminem w czerwcu. Ponadto podnoszą swoją sprawność fizyczną podczas zajęć na pływalni w Mińsku Mazowieckim. Klasa druga natomiast zakończyła spotkania z policjantami z Komedy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim oraz szkolenie ze strzelectwa sportowego przeprowadzone przez Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego. 9 stycznia uczniowie byli w Jednostce Specjalnej Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. W II semestrze przewidziane są zajęcia z samoobrony.