Pierwszy semestr

16 stycznia skończył się pierwszy semestr roku szkolnego 2014/2015. Z tej okazji zostały wręczone Stypendia Dyrektora Szkoły uczniom, którzy za swój trud i wysiłek włożony w naukę otrzymali wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Przeczytajcie kto zasłużył na wyróżnienie po pierwszym półroczu roku szolnego!

W Gimnazjum aby otrzymać Stypendium Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce należy mieć co najmniej średnią ocen 5.00 i zachowanie wzorowe lub bardzo dobre. Stypendium sportowe to średnia ocen co najmniej 4,5 i zachowanie co najmniej bardzo dobre oraz znaczące osiągnięcia sportowe przynajmniej na szczeblu powiatu.

W Gimnazjum stypendium za wysokie wyniki w nauce otrzymali:

– Wojciechowska-Trych Anna  kl. Ia,

– Parobczak Julia kl. Ib,

– Uchmańska Klaudia kl. Ic,

– Kulik Malwina kl.c,

– Kulik Oliwia kl. Ic,

– Sujak Urszula kl. IIa,

– Grzyb Kinga kl. IIIc

– Konopka Aleksandra kl. IIIc,

– Prekurat Przemysław kl. IIIc

– Zych Patrycja kl. IIIc.

Stypendium sportowe otrzymali:

– Uchmańska Klaudia kl.Ic,

– Lipiński Krystian kl. IIc,

– Taciak Aleksandra kl. IIIa,

– Konopka Aleksandra kl. IIIc.

W Liceum aby otrzymać Stypendium Dyrektora Szkoły za wysokie wyniki w nauce trzeba uzyskać co najmniej średnią ocen 4,5 i zachowanie wzorowe lub bardzo dobre. Stypendium sportowe to średnia ocen co najmniej 4,0 i zachowanie co najmniej dobre oraz znaczące osiągnięcia sportowe na szczeblu powiatu.

Stypendyści Liceum za wysokie wyniki w nauce to

– Sujak Martyna kl. IIa.

Stypendium sportowe w Liceum otrzymali:

– Kurek Izabella kl. Ia,

– Pyrek Małgorzata kl.2b,

– Żydak Karolina kl. 2b.

Wszystkim uczniom i nauczycielom gratulujemy wytrwałości i sukcesów oraz życzymy dalszych sukcesów!