Stypendia socjalne

Informuję, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2015/2016.
Stypendium może uzyskać otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niewielkich dochodów na osobę w rodzinie, szczególniie gdy w rodzinie występuje niepełnosprawność ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, bezrobocie lub gdy rodzina jest niepełna.
Wnioski i stosowne dokumenty o przyznanie stypendium należy składać do 15.09.2015r w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Mrozy.

Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać w sekretariacie Szkoły lub w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy (pokój 14)