Szkolne Dyktando

15 października w naszej szkole odbędzie się pierwszy etap Szkolnego Dyktanda o tytuł Mistrza Ortografii, którego organizatorem jest biblioteka szkolna. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań kulturą język apolskiego oraz doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej. Do pierwszego etapu przystępują wszyscy uczniowie szkoły.

Regulamin Szkolnego Dyktanda Ortograficznego

1. Nazwa konkursu: Szkolne Dyktando Ortograficzne o tytuł Mistrza Ortografii

2. Organizator: biblioteka szkolna

3. Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego,
– doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej;
– kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych;
– kształcenie umiejętności samokontroli ortograficznej;

4. Uczestnicy:
– konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych im. Adama Mickiewicza w Mrozach.

5. Przebieg konkursu:

Pierwszy etap konkursu to sprawdzenie umiejętności ortograficznych. Dyktando pisane jest w klasie. Przystępują do niego wszyscy uczniowie gimnazjum i liceum w jednym terminie.. Następnie, po sprawdzeniu prac, dwóch uczniów z każdej klasy przystąpi do kolejnego etapu. Teksty dyktand będą dostosowane do etapu edukacyjnego piszących.

6.Termin konkursu:
etap I: 15 październik 2015 r.
etap II: 23 październik 2015 r.

7. Ocena prac konkursowych :
– wygrywa ten uczeń, który nie popełni błędu lub popełni dopuszczalną liczbę błędów – dwa. W razie konieczności ( kilka prac bezbłędnych lub o tej samej, dopuszczalnej liczbie błędów ) przeprowadzona będzie tzw. dogrywka, czyli dyktowanie wyrazów z przygotowanej wcześniej listy.

8. Nagrody:
– zdobywcy 1 – 2 – 3 miejsca zostaną nagrodzeni oceną celującą z języka polskiego, dodatkowo zwycięzca otrzyma Tytuł Mistrza Ortografii, nagrodę w postaci statuetki. Dla każdego uczestnika drugiego etapu przewidziany jest dyplom. Wręczenie nagrody nastąpi w dniu obchodów święta Dnia Patrona Szkoły.