Warsztaty z Policją i SWPS

W ramach realizacji programu wychowawczego 14 stycznia odbyło się spotkanie uczniów gimnazjum z Policją, dotyczące bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich.

 W tym samym dniu uczniowie liceum mieli warsztaty z gośćmi ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Goszczący w naszej szkole Pan Policjant przypomniał o obowiązku noszenia odblasków, wskazał niebezpieczeństwa związane z wchodzeniem na dzikie lodowiska i przechodzeniem przez tory, wskazał także, w jakich sytuacjach uczniowie gimnazjum mogą odpowiadać prawnie jak dorośli. Każdy z uczestników spotkania dostał opaskę odblaskową na rękę.