Wolontariusze w Jedlinie

Dziewczyny ze Szkolnego Koła Wolontariatu pod opieką p. Grażyny Kotwickiej wzięły wczoraj czynny udział w imprezie „Powitanie lata” w Domu Pomocy Społecznej „Jedlina”. Przez cały dzień pomagały w opiece nad podopiecznymi ośrodka, angażowały ich w gry i zabawy, a na koniec służyły jako towarzyszki do tańca. Była to dla nich praktyczna lekcja empatii.