Wystartowali w przyszłość z czekiem

22 czerwca w sali odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie odbyła się gala finałowa konkursu „Start w przyszłość” w ramach projektu systemowego „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- „Moja przyszłość”, w której wzięli udział uczniowie Publicznego Gimnazjum w Mrozach uczestniczący w projekcie. Zostali oni nagrodzeni za prezentację multimedialną pt. „Nauki matematyczno- przyrodnicze są wokół nas” przygotowaną pod kierunkiem nauczycieli prowadzących zajęcia: p. Czesława Alaby, p. Katarzyny Branickiej-Karczmarczyk, p. Marioli Bieńkowskiej i p. Barbary Kuchno. Z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika młodzież odebrała symboliczny czek na sumę sześciu tysięcy złotych. Kwota ta zostanie przeznaczona na zorganizowanie wycieczki dla uczestników projektu. Wyjazd w czasie wakacji będzie dla nich miłym podsumowaniem całorocznej pracy.

Jagna Sekular