Z wizytą w Żandarmerii

Dnia 19 lutego 2016 roku klasa 2b liceum o profilu bezpieczeństwo publiczne uczestniczyła w wycieczce do Jednostki Specjalnej  Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Celem wyjazdu było zwiedzanie sali tradycji oraz zapoznanie ze  sprzętem  i wyposażeniem  żandarmów.
Zwiedzanie Sali Tradycji odbywało się pod okiem pułkownika rezerwy Ludwika Aleksego, który w bardzo ciekawy sposób opowiadał historię koszar oraz Jednostki Specjalnej Żandarmerii. Opowieści nawiązywały do zdjęć jakie młodzież mogła zobaczyć w na ścianach sali. W skrócie została opowiedziana historia bitwy pod Dębem Wielkim. Kustosz sali płk rez. Ludwik Aleksy zapoznał uczniów z misjami na jakie w dzisiejszych czasach wyjeżdżają Żandarmi. Oraz jak przebiegają szkolenia i spotkania międzynarodowe. Zachwycała ilość pucharów, które mińska jednostka wywalczyła na różnego rodzaju zawodach. Ponadto zaprezentowano  wyposażenie, broń oraz pojazdy będące na wyposażeni jednostki. Na zakończenie każdy z uczestników miał możliwość przymierzenia stroju żołnierza wyjeżdżającego na misję. Spotkanie to przybliżyło wszystkim nie tylko historię ale i pracę w takiej jednostce, a także nakłoniło do rozważenia nad wybraniem zawodu żołnierza w przyszłości.