Certyfikat Szkoły Sportowych Talentów

Otrzymaliśmy właśnie certyfikat potwierdzający uzyskanie tytułu Szkoły Sportowych Talentów. O naszych działaniach w konkursie pialiśmy już wielokrotnie w tym roku szkolnym. Uczniowie pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego wykonali wszystkie zadania przewidziane regulaminem konkursu.

Plakat informacyjny