Egzamin gimnazjalny 2016 arkusze egzaminacyjne

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze egzaminacyjne z tegorocznych egzaminów gimnazjalnych.

Wszystkie materiały do pobrania ze strony OKE