Wybory Samorządu Uczniowskiego

Przez dwa ostatnie dni w szkole trwały wybory Samorządu Uczniowskiego. Młodzież spośród swoich kolegów wybrała następujący skład, który będzie ich reprezentował: Gimnazjum: -przewodniczący: Emilia Wojtasik (kl.3b)
-z-ca przewodniczącego: Oliwia Kulik (kl.3c)
-sekretarz: Wiktoria Zagrabska (kl.3c)

Liceum: -przewodniczący: Martyna Kozłowska (kl.1a)
-z-ca przewodniczącego: Rafał Ręczajski (kl.3b)
-członkowie: Natalia Taraszewska (kl.3b), Julia Dwórnik (kl.1a)