Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017

          31 października 2016 – przed 1 listopada)

          19 kwietnia 2017 – egzamin gimnazjalny cz. humanistyczna

          20 kwietnia 2017 – egzamin gimnazjalny cz. matematyczno – przyrodnicza

          21 kwietnia 2017 – egzamin gimnazjalny język obcy nowożytny

          02 maja 2017 – (pomiędzy 01 a 03 maja)

          04 maja 2017 – egzamin maturalny – język polski

          05 maja 2017 – egzamin maturalny – matematyka

          08 maja 2017 – egzamin maturalny – język angielski