Zaczynamy!

września jak co roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny całą społecznością mickiewiczowską na sali gimnastycznej. Po uroczystej części wszyscy rozeszli się na spotkania z wychowawcami do klas.
Nie pozostało nic innego jak tylko życzyć wszystkim uczniom i nauczycielom powodzenia i chęci do pracy i nauki!